İnşaat Personelinin Çatışma Giderim Yaklaşımının Saptanmasına Yönelik Alan Çalışması

dc.contributor.advisor Giritli, Heyecan tr_TR
dc.contributor.author Göktekin, Meriç tr_TR
dc.contributor.department Bina Yapım Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Building and Construction Management en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-02T13:13:23Z
dc.date.available 2015-12-02T13:13:23Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasıyla amaçlanan; İnşaat sektöründe sıkça yaşanan, kaynak, işgücü ve verimlilik kaybına neden olan, proje süreçlerinin aksamasına ve zaman zaman da durmasıyla sonuçlanan çatışmaların tanımlanmasına, nedenlerinin bilinmesine ve uygun çatışma yönetim biçiminin saptanmasına yardımcı olmaktır. Tez çalışmasının ilk bölümünde, çatışma yönetimi kavramı üzerinde durulmuş ve çatışmayla ilgili kavramlar, çatışmaya yönelik yaklaşımlar, çatışmanın örgüte etkileri ve farklı sınıflamalara göre çatışma türleri genel anlamda incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, çatışmanın nedenleri ve yönetimi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde İnşaat Sektörü, Proje Organizasyonu ve Proje Yönetim ekibi kısaca tanımlanmış, daha sonra da bu organizasyonlar ve ekipler arasındaki çatışmalar sürece ve türlerine bağlı olarak incelenmiştir. Son bölümde ise tezin alan çalışmasını oluşturan çatışma giderim biçimleri tanımlanmış ve açıklanmıştır. Tezin sonunda Afsal Rahim’in Örgütsel Çatışma Envanteri (ROCI II) kullanılarak Türkiye’deki İnşaat Firmalarında İnşaat Personelinin çatışma giderim biçiminin saptanması amacıyla bir alan çalışması yapılmış. Bu alan çalışması sonucunda Türk İnşaat Sektöründe çalışan personelin yaşadıkları olası çatışmaların gideriminde hangi yaklaşımları benimsedikleri saptanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to identify conflicts and their reasons that cause resource, labor force, and productivity loss and result in stalls and sometimes stops in project process, and also to identify proper conflict management methods. The first part is about conflict management concept and concepts related to conflict, approaches to conflict, the effects of conflicts to organization, and different types of conflicts based on distinct classifications are examined. In the second part, the causes of conflict and its management are inspected. In the third part Construction Industry, Project Organization, and Project Management team are shortly defined and later on conflicts among these organizations and teams are analyzed based on the process and types. And in the final part dispute resolution methods and defined and explained as the survey part of the thesis. At the end of the thesis a survey is conducted to identify the dispute resolution methods of the construction personnel of the construction firms in Turkey using the Rahim Organizational Conflict Inventory (ROCI II) of Afsal Rahim. At the end of this survey the adopted approaches to resolve conflicts among the personnel of the Turkish Construction Firms are determined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10911
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İnşaat Sektörü tr_TR
dc.subject İnşaat Personeli tr_TR
dc.subject Çatışma tr_TR
dc.subject Construction Industry en_US
dc.subject Construction Personnel en_US
dc.subject Conflict en_US
dc.title İnşaat Personelinin Çatışma Giderim Yaklaşımının Saptanmasına Yönelik Alan Çalışması tr_TR
dc.title.alternative A Study İnto The Conflict Resolution Approaches Of Construction Personnel en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
141.pdf
Boyut:
5.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama