Çok Katlı Çelik Yapılarda Yatay Yükleri Taşıyan Düzenlemelere Kat Sayısının Etkileri

dc.contributor.advisor Yardımcı, Nesrin tr_TR
dc.contributor.author Çaçur, İlter tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:34:01Z
dc.date.available 2015-07-03T11:34:01Z
dc.date.issued 2008-07-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, yatay yükleri taşıyan farklı düzenlemelere kat sayısının etkileri incelenmiştir. Ele alınan yapılar üç farklı tip taşıyıcıdan oluşmaktadır. Birinci tipte betonarme perde, ikinci tipte dışmerkez çelik çaprazlar, üçüncü tipte ise merkezi çelik çaprazlar yatay taşıyıcı olarak kullanılmıştır. Birinci ve ikinci tipte yapılar yüksek sünekliğe sahiptir. Yapıların kesit zorları SAP 2000 adlı programla MOD birleştirme yöntemi kullanılarak bulunmuştur. Türk yönetmeliklerine göre kesit tahkiklerin yapılabilmesi için bir program hazırlanmıştır. Hazırlanan program çubuk elemanlar üzerinde gerekli tahkikleri yapmakta, kesitlerin yetersiz olduğu durumlarda ise kullanıcıyı uyarmakta ve gerekli değişikliği yapmaktadır. Programlar arka arkaya çalıştırılarak en uygun kesitler seçilmiştir. Üç tip yapının farklı kat sayılarındaki davranışlarının ve kullanılan çelik malzemenin karşılaştırılması yapılmıştır. Üçüncü tip yapılar en fazla yer değiştirme yapmıştır. İkinci tip yapılarda kat sayısı arttıkça yer değiştirmenin hızla artmıştır. Birinci tip sistemdeki yapıların hepsi en az çelik taşıyıcı sistem ağırlığına sahiptir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, effects of storey numbers for the arrangements bearing horizontal loads have been examined. The examined structures compose of three different structures. In the first type reinforced concrete shear wall, in the second type eccentric steel braces and in the third type concentric steel braces are used against horizontal loads. . The first and second type structures have high ductility. The cross sections of the structures have been reached by modal analyses by using the program SAP 2000. A program has been prepared to make the calculations of cross sections in accordance with the Turkish codes. The prepared program makes the required analyses on the frame elements and warns the user in case the insufficient cross sections and makes the necessary changes. Programs are being subsequently functioned therefore the most suitable cross sections are chosen. The behaviors of structures having different storey numbers of three types and used steel material are compared. The third type structures has the maximum displacements. The displacements increases rapidly in the second type structures as storey numbers increase. All of he first type of structures have the lightest steel structural system weight. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6877
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Süneklik tr_TR
dc.subject çelik çapraz tr_TR
dc.subject çok katlı çelik yapı tr_TR
dc.subject narin tr_TR
dc.subject kompakt. tr_TR
dc.subject Ductility en_US
dc.subject steel brace en_US
dc.subject multi en_US
dc.subject storey steel structure en_US
dc.subject slender en_US
dc.subject compact. en_US
dc.title Çok Katlı Çelik Yapılarda Yatay Yükleri Taşıyan Düzenlemelere Kat Sayısının Etkileri tr_TR
dc.title.alternative Effects Of Storey Numbers For The Arrangements Bearing Horizontal Loads In Multi Storey Steel Buildings en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2711.pdf
Boyut:
3.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama