Mağaza Cephelerinde Kullanılan Cephe Malzemelerinin Detay Çözümlerine Yönelik Analizi

dc.contributor.advisor Arıoğlu, Nihal tr_TR
dc.contributor.author Demirkol, Heval tr_TR
dc.contributor.authorID 403174 tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-10T12:45:03Z
dc.date.available 2015-08-10T12:45:03Z
dc.date.issued 2013-01-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Verimli mağaza cepheleri üretebilmek için tasarım ve yapım süreçlerinde birçok faktörün gözden geçirilmesi gerekmektedir. Mağazanın dış cephe tasarımını oluşturan bileşenlerin tasarımı ve kullanılan malzemeler mağazayı çekici kılarken dış etkenlerin etkisiyle oluşabilecek hasarlara da karşı koyabilmelidir. Çalışmanın birinci bölümünde; mağaza dış görünümünde cephe tasarımının önemi, mağaza cephelerinde oluşan malzeme hasar oluşumunda etken olan sebepler tartışılmış, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi ile ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde; cephe kavramı, cephenin işlevi, tasarım kriterleri ve meteorolojik, mekanik, kimyasal ve biyolojik olarak sınıflandırılan cepheleri etkileyen faktörlerin cephe tasarımında ve malzeme seçiminde önemi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde; mağaza dış cephesini oluşturan bileşenler, vitrin ve vitrin teşhir alanı, giriş kapısı, logo ve tabela, vitrin ve dış cephe aydınlatması, dış duvar, gölgelik, saçak ve güvenlik sistemleri olarak sınıflandırılmış ve bu bileşenlerin cephedeki önemleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde; mağaza cephelerinde sıkça kullanılan cam, metal, ahşap seramik malzemelerin kullanıldığı hasarlı cephe uygulamaları seçilmiş ve bu malzemelerde ve bu malzemeleri bağlayıcı olarak kullanılan malzemeler olan parça ve gereçlerde oluşan hasarların analizi yapılmıştır. Hasar analizi kapsamında malzemelerde oluşan hasarlar ve oluşma nedenleri belirlenmiş ve bu hasarlara çözüm önerileri getirilerek sorunun çözümü amaçlanmıştır. Getirilen çözüm önerilerinin malzemede aranan özellikler olarak belirlenen ‘sağlamlık, ekonomik olma, fonksiyonuna uygun olma ve öncelikli özellik olan estetik olma’ özelliklerini sağlayabilirliği açısından değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde; mağaza cephelerinde hasar oluşum nedenlerinin mağaza örnekleri analizi sonucunda, tasarım hatalarından ve yanlış malzeme seçiminden, uygulama ve işçilik hatalarından, bakım, koruma ve temizlik eksikliğinden kaynaklı olduğu sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract One should go through and over many factors in designing and building processes in order to be able to create efficient storefronts (facades). Design of components incorporated in exterior storefront and materials used to this end should not only render a store attractive but also resist against any damages likely to arise from external factors. In first chapter of this study; we discussed importance of front design in store outer apperance and reasons which play a part in occurrence of materials damages on storefronts and clarified objective, scope and method of the study. In second chapter of this study; we explained front concept, function of fronts, design criteria and importance of factors, classified as meteorological, mechanical, chemical and biological factors and likely to have an impact on fronts, in front designs and material choices. In third chapter of this study; we classified components of exterior storefront as showcase and showcasing exhibition area, entrance door, logo and signage, showcase and exterior front lighting, outer wall, awning, eaves layout and security systems and discussed importance of such components for storefront. In fourth chapter of this study; we chose damaged front applications involving glass, metal, wooden, seramic materials, which are in widespread use on storefronts, and conducted analyses on such materials as well as on pieces and fittings used to fasten and fix such materials. Under scope of damage analysis, we identified damages suffered by such materials as well as reasons for occurrence of such damages, with an eye to solving the problem with solutions recommended for such damages. We discussed recommendations provided for solutions on the score of such features as ‘endurance, affordability, fitness-for-function (functionality) and aesthetics’ set as features required for materials. In fifth chapter of this study; as a result of store-examples-analysis made as to reasons for occurrence of damage on storefronts, we concluded that such damages are caused by faulty designing and improper material choice, application and workmanship faults as well as from inadequate upkeep, preservation and housekeeping activities. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8252
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mağaza Cephesi tr_TR
dc.subject Mağaza Cephe Tasarımı tr_TR
dc.subject Mağaza Cephe Bileşenleri tr_TR
dc.subject Hasar Analizi tr_TR
dc.subject Hasar Etmenleri tr_TR
dc.subject Çözüm Önerileri tr_TR
dc.subject Malzeme tr_TR
dc.subject Storefront en_US
dc.subject Storefront Design en_US
dc.subject Storefront Components en_US
dc.subject Damage Analysis en_US
dc.subject Factors of Damage en_US
dc.subject Recommended Solutions en_US
dc.subject Material en_US
dc.title Mağaza Cephelerinde Kullanılan Cephe Malzemelerinin Detay Çözümlerine Yönelik Analizi tr_TR
dc.title.alternative Analysis For Detail Solutions For Facade Materials Used On Storefronts en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11840.pdf
Boyut:
4.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama