Kentte Kamusal Mekân Örüntüleri: Beyoğlu Örneği

dc.contributor.advisor Esin, Nur tr_TR
dc.contributor.author Çokuğraş, Işıl tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-06-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T14:03:31Z
dc.date.available 2015-05-28T14:03:31Z
dc.date.issued 2008-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kamusal alan ve mekân kavramları tarihsel gelişimleri ile birlikte irdelenmiş, kamusal mekânın değişen kentteki durumu ele alınmıştır. Yapılan literatür araştırması sonucunda kentte formel ve informel olmak üzere farklı kamusal mekân örüntülerinin varlığı tespit edilmiş, bunlar informel kamusal mekânlar, üçüncü yerler ve sanatçı mekânları başlıkları altında değerlendirilmiştir. Bütüncül olarak ele alınan ve mevcut kent dokusunun içine sızarak yeni bir kamusal mekân örüntüsü yaratan bu mekânların Türkiye ve özellikle İstanbul’daki karşılıklarını araştırmak amacıyla Beyoğlu’nda bir alan çalışması yürütülmüştür. Alan çalışmasının sonucunda, bu mekânların, sürekli bir üretimin ve anlamlandırmanın merkezi olarak kent mekânının kendiliğinden kamusallaşabileceğinin birer göstergesi olduğu belirlenmiştir, kente yapılan müdahalelerde dikkate alınmalarının gerekliliği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study the notions of public sphere and public space were examined along with their historical development and the condition of public space in the changing city was discussed. As the result of the literature research, different networks of public spaces were discovered and were classified as formal and informal. These were evaluated under the notions of informal public spaces, third places and artist-run spaces. A fieldwork was carried out in order to search for the solid expressions in Turkey and especially in Istanbul, of these concepts that have been discussed with a holistic approach and create a new public space network by diffusing into the present city pattern. As a result of the fieldwork, it is seen that these spaces indicate that the city space, which is the center of a continuous production and creation of meaning, can be made public per se and these spaces should be taken into consideration during the projects developed for the city. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3543
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kamusal alan tr_TR
dc.subject Kamusal mekân tr_TR
dc.subject İnformel mekânlar tr_TR
dc.subject Üçüncü yerler tr_TR
dc.subject Sanatçı mekânları tr_TR
dc.subject Beyoğlu tr_TR
dc.subject Public sphere en_US
dc.subject Public space en_US
dc.subject Informal spaces en_US
dc.subject Third places en_US
dc.subject Artist-run spaces en_US
dc.subject Beyoglu en_US
dc.title Kentte Kamusal Mekân Örüntüleri: Beyoğlu Örneği tr_TR
dc.title.alternative Public Space Networks In The City: Beyoglu Case en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8535.pdf
Boyut:
3.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama