İstanbul Alibeyköy Ve Taşdelen Cemevlerindeki Cem Törenlerinde Tokat Hubyar/sıraç Köylülerince Icra Edilen Müzikal Eserlerin Tespiti Ve Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Koç, Adnan tr_TR
dc.contributor.author Kaya, Aliye tr_TR
dc.contributor.authorID 534593 tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music en_US
dc.date 2018 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-11-15T12:31:25Z
dc.date.available 2019-11-15T12:31:25Z
dc.date.issued 2018 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, İstanbul'da iki farklı cemevinde tespit edilmiş Tokat Hubyar / Sıraç köylülerinin müzikal eserleri, usul ve dizi özellikleri bakımından incelenmiş, müzikal eserlerin benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarılmıştır. Birinci bölüm olan giriş bölümünde, araştırmanın amacı, literatür özeti, araştırmanın yöntemi ve öne sürülen hipotezler açıklanmıştır. İkinci bölüm, Alevilik ve Cem kavramı ile ilgili genel bilgilerden oluşmaktadır. Üçüncü bölümde ise, İstanbul Alibeyköy ve Taşdelen Cemevlerinde Tokat Hubyar/Sıraç köylülerince yapılan Cem Töreni genel olarak anlatılmış, icra edilen eserlerin notaları sunulmuş ve ilgili müzik eserleri incelenip değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the musical works of Tokat Hubyar / Sıraç villagers, which were identified in two different cemevi in Istanbul, were examined in terms of rhythm and gam, similarities and differences of musical works were revealed. In the introduction, which is the first chapter, the aim of the research, literature summary, the method of the research and the proposed hypotheses are explained. The second chapter consists of general information about the concept of Alevism and Cem. In the third chapter, the Cem Ceremony held by Tokat Hubyar / Sıraç villagers in İstanbul Alibeyköy and Taşdelen Cemevleri is explained in general, the musical notes of the performed works were presented and related musical works were examined and evaluated. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/18110
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Türk Müziği tr_TR
dc.subject Turkish Music en_US
dc.title İstanbul Alibeyköy Ve Taşdelen Cemevlerindeki Cem Törenlerinde Tokat Hubyar/sıraç Köylülerince Icra Edilen Müzikal Eserlerin Tespiti Ve Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination And Evaluation Of Musical Works Performed By Tokat Hubyar / Siraç Villagers In Cem Ceremonies Of Alibeyköy And Taşdelen Cemevleri In Istanbul en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
534593.pdf
Boyut:
13.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama