Kendini Yenileyebilen Ve Yeni Koşullara Uyum Sağlayabilen Kentler: Şikago Örneği

dc.contributor.advisor Seçkin, Yasin Çağatay tr_TR
dc.contributor.author Gürevin, Sinem tr_TR
dc.contributor.authorID 436412 tr_TR
dc.contributor.department Peyzaj Mimarlığı tr_TR
dc.contributor.department Lanscape Architecture en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-07-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-29T07:33:47Z
dc.date.available 2015-05-29T07:33:47Z
dc.date.issued 2012-07-10 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu tez araştırmasında şehirlerin değişmekte olan iklim koşullarına karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri ve oluşacak yeni koşullara nasıl uyum sağlayabilecekleri incelenmiştir. Tez konusunun örnek incelemesi ise Şikago şehri metropolitan bölgesi üzerinden yapılmıştır. Şikago’nun iklim değişimine karşı uyguladığı, mevcut etkiyi azaltma ve adaptasyon yöntemleri incelenmiş, bunlardan uzun ve kısa zaman içerisinde elde ettikleri sonuçlar geçmiş durum ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlar; iklim değişimine karşı dirençli olmanın ve yeni koşullara uyumun önemini değerlendirmek, direnç ve uyumun ilkelerini değerlendirmek ve Şikogo şehrinin uyguladığı iklim eylem planı temel alınarak direnç ve uyum için uygulanan planlarının etkilerini değerlendirmektir. Tez araştırmasında kullanılan esas yöntem literatür araştırması olup, Şikago Büyük Şehir bölgesi örnek alınarak direnç ve adaptasyonun değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca, Şikago için kullanılan yöntemlerin etkisini değerlendirmek amaçlı sera gazı emisyon değerleri incelenmiştir. Bu tez incelemesinde verimli enerji kullanımı, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları, geliştirilmiş toplu taşıma, endüstriyel kirlilik ve atıkları azaltma yöntemleri, ve yeni koşullara uyum sağlama incelenmiştir. Bu şekilde, şehirler gelecekte iklim kaynaklı oluşabilecek şoklara ve streslere karşı kendileri ve yaşayanları için sürdürülebilir ve dirençli olabilmeleri araştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This thesis study is a research about how cities can mitigate and adapt themselves into changing climate conditions, and becoming resilient to future conditions. Chicago Metropolitan Area is selected is for the case study area. Chicago climate action plan, that includes tactics for mitigation and adaptation, has been researched. The short and long term results of the climate action plan have been compared to past conditions. There are three objectives for this thesis. They are; to assess the importance of resilience and adaptation, to assess the principles of resilience and adaptation, to assess the effects of resilience and adaptation plans based on Chicago’s climate action plan. To write this thesis two methods are used; literature research about resilient cities and adaptation, assessment of resilience and adaptation through Chicago Metropolitan Area. Greenhouse gas emission measurements are also used for the assessment of the Chicago climate action plan’s mitigation tactics. This thesis researches about energy efficient buildings, clean and renewable energy resources, improved transportation options, reduced waste and industrial pollution and adapting to new conditions so that cities can be sustainable and their residents can continue their urban life without extreme shocks and stresses. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3719
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject iklim değişimi tr_TR
dc.subject dirençli şehirler tr_TR
dc.subject adaptasyon tr_TR
dc.subject Şikago tr_TR
dc.subject climate change en_US
dc.subject resilient cities en_US
dc.subject adaptation en_US
dc.subject Chicago en_US
dc.title Kendini Yenileyebilen Ve Yeni Koşullara Uyum Sağlayabilen Kentler: Şikago Örneği tr_TR
dc.title.alternative Resilient Cities And Adaptation Case Study: Chicago Metropolitan Area en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12839.pdf
Boyut:
30.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama