Veri Madenciliğinin Bulanık Uzman Sistemlerde Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Küçükural, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tez çalışmasında veri madenciliği yöntemlerini kullanarak, bulanık ilişkiler yardımı ile kural tabanları oluşturulması ve bu oluşturulan kural tabanının bir uzman sistem tarafından kullanılması hedeflenmiştir. Geliştirilen yazılımın sınıflama ve kural çıkarım algoritması S.Wesley Chanchien ve Tzu-Chuen Lu tarafından 2001 yılında önerilen algoritmalara göre tasarlanmıştır. Bu uygulamada kullanılan sınıflama algoritması Kohonen tarafından önerilen SOM(Self Organizing Map) algoritmasıdır. Kural çıkarımı için Rough küme teorisi kullanılmıştır. Bulanık uzman sistem tarafında Edward S. Sazonov’un bulanık uzman sistem algoritmaları uygulanmıştır.
This master thesis utilises the method of data mining and aims the creation of a rule base by the help of fuzzy relations which is going to be used by an expert system. The classification and rule extraction of the produced software is designed according to the algorithms proposed by S.Wesley Chanchien and Tzu-Chuen Lu in 2001. The classification algorithm used in this application is the SOM (Self Organizing Map) algorithm developed by Kohonen. For rule extraction the Rough set theory is applied. As far as the fuzzy expert system is concerned, Edward S. Sazonov’s fuzzy expert system algorithms are utilised.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Bulanık uzman sistem, veri madenciliği, kural çıkarımı., Fuzzy expert systems, data mining, self organizing map, rule extraction
Alıntı