Sıvı Kristal İçeren Maleimid Kopolimerlerinin Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yüksel, Mevzun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Termal kararlılığa sahip polimer ve kopolimerlerinin üstünlüğünden dolayı, N-sübstitüe maleimid’lerin radikal kopolimerizasyonları şimdiye kadar pek çok kez uygulanmıştır. Bu çalışmada, N-sübstitüe maleimid monomeri ile bir sıvı kristal akrilat monomerin, serbest radikal polimerizasyonu (FRP) ve atom transfer radikal polimerizasyonu (ATRP) yöntemleri ile kopolimerizasyonu gerçekleştirilmiştir. ATRP ile kontrollü molekül ağırlığına ve düşük molekül ağırlığı dağılımına sahip kopolimerler sentezlenmiştir. Sonuç kopolimerlerin termal özellikleri diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ve termogravimetrik analiz (TGA) cihazları ile ölçülmüştür. N-sübstitüe maleimid (N-siklohekzil maleimid) oranının artışı ile kopolimerlerin camsı geçiş sıcaklığının ve termal kararlılıklarının arttığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, maleimid içeriğinden dolayı, termal olarak kararlı sıvı kristal ardışık kopolimerler sentezlenmiştir.
N-substituted maleimides have become interesting monomers because of the superiority of their polymers or copolymers in thermal stability. In this study free radical polymerization (FRP) and atom transfer radical polymerization (ATRP) was applied to copolymerize liquid crystalline acrylate monomer and N-substituted maleimide monomer. Copolymers with controlled molecular weight and narrow molecular weight distribution were obtained by ATRP. The thermal properties of the resulting copolymers were investigated by differential scanning calorimeter (DSC) and thermogravimetrical analysis (TGA) measurements. The glass transition temperature and thermal stabilities of the copolymers were increased by increasing the N-substituted maleimide (N-Cyclohexylmaleimide) content. As a result thermally stable liquid crystalline alternating copolymers were synthesized by introducing maleimide segments into the polymer.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
N-sübstitüe maleimid, Sıvı kristal, Atom transfer radikal polimerizasyonu, Serbest radikal polimerizasyonu, N-substituted maleimide, Liquid crystal, Atom transfer radical polymerization, Free radical polymerization
Alıntı