Türk Ayakkabı Firmalarının Rekabet Stratejilerinde Tasarımın Rolü

dc.contributor.advisor Er, Özlem tr_TR
dc.contributor.author Çakıroğlu Başar, Ayşem G. tr_TR
dc.contributor.authorID 10004316 tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:14:43Z
dc.date.available 2015-04-29T10:14:43Z
dc.date.issued 2013-07-18 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada Türk ayakkabı sektöründe yer alan firmaların rekabet stratejilerinde tasarımın rolü incelenmiştir. Firmaların rekabet stratejilerinde tasarımın nasıl bir rol oynadığını, İstanbul’da kendi markaları ile üretim gerçekleştiren önde gelen on ayakkabı firmasının derinlenmesine incelendiği örnek olay çalışmaları ile araştırılmıştır. Rekabet stratejileri konusunda teorik çerçeve işletme ve yönetim bilimleri konusunda otorite olarak kabul edilen Michael Porter’ın “jenerik stratejiler” kategorizasyonuna dayanmaktadır. Çalışma sonucunda ayakkabı firmalarının rekabet stratejilerinde tasarımı ne amaçla ve nasıl kullandıkları ortaya koyulmuştur. Bu çerçevede farklılaşma, odaklanma ve maliyet liderliği olarak ele alınan üç jenerik rekabet stratejisinde tasarım yaklaşımları ortaya çıkan kavramlarla tanımlanmıştır. Bu çalışmayla ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren firmaların rekabet stratejileri, tasarım yaklaşımları ele alınmış ve örnek olay çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında ulusal ve uluslararası alanda sektörle ilgili, ticaret ve endüstri ile ilintili kurum ve kuruluşların rapor, çalışmaların incelenmesi ve literatür taraması yapılmıştır. İkinci aşamada Türk ayakkabı sektöründe yer alan ve İstanbul’da kendi markasıyla üretim yapan firmalardan oluşan bir örneklem seçilmiştir. Örnek Olay çalışması şeklinde ele alınan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneğine üye, İstanbul’da markalı üretim yapan ayakkabı firmalarının rekabet stratejileri incelenmiştir. Firmalarda tasarımın farklı stratejilerde nasıl ve ne amaçla uygulandığı karşılaştırmalı örnek olay analiziyle ortaya konularak benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulguların, gelişmekte olan Türk ayakkabı sektöründeki firmaların rekabet stratejilerinde tasarımın nasıl bir rol oynayabileceği konusunda model oluşturması hedeflenmiştir. Bu çeşit bir çalışmayla sektörde varlık gösteren firmaların durumlarını analiz edip, nasıl bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini öne çıkartılarak, sektörün ve firmaların gerekli çıkarımları yapmalarına fayda sağlamak amaçlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this research the role of design in the competitive strategies adopted by the Turkish footwear firms has been analysed. The role of the design in the development of firms’ competitive strategies has been researched through detailed sample case studies of the ten leading footwear firms operating in Istanbul with their own brands. The theoretical framework has been based on Michael Porter’s ‘generic strategies’ categorization, worldwide known authority on the competitive strategies in the management and business disciplines. The research aims to provide conclusions on how and for which purposes the footwear firms use the design factor in their competitive strategies. Within this framework, the design approaches used in the three generic competitive strategies, namely differentiation, segmentation and cost leadership have been defined through several concepts arisen from this analysis. Within the sampling, the competitive strategies of the footware producers which are members to Turkish Footware Industry Association and manufacturing their own brand in Istanbul have been analyzed. The similarities and differences among the companies with respect to how and for which purposes the design factor is implemented in the strategies are determined. The findings based on this research are aimed to provide the developing turkish footware producers with a model on how to implement the design factor in their competitive strategies. This research targets to provide assistance and benefits to the local footwear sector and local firms in their own assessment of their establishment and in their subsequent restructuring processes. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/855
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Rekabet Stratejileri tr_TR
dc.subject tasarım tr_TR
dc.subject ayakkabı sektörü tr_TR
dc.subject Competitive strategies en_US
dc.subject design en_US
dc.subject footwear sector en_US
dc.title Türk Ayakkabı Firmalarının Rekabet Stratejilerinde Tasarımın Rolü tr_TR
dc.title.alternative The Role Of Design In The Competitive Strategies Of The Turkish Footwear Firms en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13660.pdf
Boyut:
4.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama