Bir Uzay Aracının Yörünge Stabilitesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Utku, Aslı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada düzlemsel dairesel kısıtlanmış üç cisim probleminde dinamik sistem teorisi anlatılmış ve dinamik sistem teknikleri uygulanmıştır. Dinamik sistem teorisini önemli yapan şey, günümüzde kısıtlı olanaklarla yapılan uzay seyahatlerinde geleneksel transfer tekniklerine göre daha az enerji harcanmasını sağlamaktır. Dinamik sistem teorisindeki manifoldlar, yani rotayı içeren yörünge demetleri, rotada uzay aracının daha az enerji ile, ama belki biraz daha uzun zamanda, gezegenler arasında seyahatine imkanı vermektedir. Bu tezde, ilk önce genel gök mekaniğinin konularından ve geleneksel transfer tekniklerinden söz edilmektedir. Daha sonra, “Düşük Enerji Transferi” alt başlığında, dinamik sistem teorisi ve bu teorinin uygulamalardaki kullanım olasılıkları anlatılmaktadır. En son olarak da, MATLAB’da, kısıtlı üç cisim problemi ile ilgili temel uygulamalar ve dinamik sistem teorisinin olası uygulamaları gösterilmektedir.
In this paper dynamical systems theory is described in the planar circular restricted three-body problem and dynamical systems techniques are applied. The thing that make important the dynamical systems theory is provide to spend lower energy than traditional transfer techniques in space travels that made limited possibilities today. Manifolds, that is bunch of orbits which include new course, in dynamical system theory make voyages among planets possible for spacecraft with lower energy, but maybe little longer time. In this thesis , topics of general orbital mechanics and traditional transfer techniques are discussed. Then, dynamical systems theory and its probable usage of applications are discussed at the lower head of “Low Energy Transfer”. At the end, basic applications about restricted three body problem and possible application of dynamical systems theory are shown MATLAB.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Gök mekaniği, Düzlemsel dairesel üç cisim problemi, Düşük enerji transferi, Zayıf kararlılık sınırları, Dinamik sistem teorisi, Celestial mechanics, Planar circular three body problem, Low energy transfer, Weak stability boundry, Dynamical system theory
Alıntı