Safranbolu Evlerinde İnsan-mekan-donatı İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Deneme

dc.contributor.advisor Bayazıt, Nigan tr_TR
dc.contributor.author Yurdakul, Çağıl tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-20T09:27:36Z
dc.date.available 2015-11-20T09:27:36Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada Safranbolu evlerinin eski, yeni kullanım şekilleri ve toplu konutlardaki yaşam biçimi yerinde incelenmiş, kullanıcılarının mekanlarla olan ilişkileri mekan, donatı ve fonksiyona ait, orana dayanan deneysel analiz metoduyla ortaya konulmuştur. Geçmişten günümüze değişen yaşam standartları ve hayat şartları günlük yaşam alışkanlıklarımızla beraber konut içi donatılarında da değişikler meydana gelmesine neden olmuştur. Nitekim bireylerin içinde bulundukları mekanlarla iletişimi; mekanın bileşenleri olan “mekanın sosyal karakteri, mekan donatıları, mekanda oluşan eylemler” üzerinden yürür. Bu bileşenler kişilerin mekanda oluşturdukları psikolojik alanın sağlanması için önemlidir.Bu nedenle kişiler geleneksel evlerde kendi psikolojik alanlarını yaratmak amaçlı olarak öncelikle mekansal organizasyonlarda değişikliklere gitmiştir. Daha sonra ise Karabük’te demir çelik fabrikasının kurulmasıyla yörede oluşan işçi göçü ve konut ihtiyacı, yörede kooperatifçilik kavramının ortaya çıkmasına ve toplu konut inşaatlarının başlatılmasına neden olmuştur. Böylece yöre halkı modern yaşam standartlarına ulaşabileceklerini düşündükleri bu konutlara taşınmaya başlamıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study the traditional Safranbolu houses’ old and new usage and lifestyle in collective housing have been investigated and the users relations with the places have been folded with the help of analytical experimental method by defining components of space as “human-social characteristics of space, furniture and the activities”. The life standards and conditions which have changed from the past until today have changed our daily habits and the furnitures in the house. Therefore, the individuals’ communication with the places they’re in goes over “Human social characterics of space, furnitures and activites”. These components are very important to the individual for making up the psycological space inside the place. In this case, people have started to make some changes in place organization in traditional houses in order to make up their own psycological spaces. Later on, the migration of employees to Karabük, caused by the beginning of the steel and factory, created a need of more houses in this region, therefore lots of collective housing projects were built. Therefore the locals have started to move in to these houses expecting to achieve modern life standards. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10545
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Safranbolu Evleri tr_TR
dc.subject Mobilya tr_TR
dc.subject Deneysel Analiz Metodu tr_TR
dc.subject Elastic Foundation en_US
dc.subject Safranbolu Houses en_US
dc.subject Furniture en_US
dc.subject Analytical Experimental Method en_US
dc.title Safranbolu Evlerinde İnsan-mekan-donatı İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Deneme tr_TR
dc.title.alternative Analizing User Space Relationship In Traditional Turkish Houses Of Safranbolu Over The Example Of Furniture en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7571.pdf
Boyut:
13.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama