Veri Zarflama Metodu İle Türk Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akdağ, Özgüç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarına ait Türk Yatırım Fonlarının ( A Tipi ve B Tipi) risk düzeyleri ve çeşitli maliyetlerine göre Veri Zarflama Analizi metoduyla performans değerlendirmesi yapılmıştır. Veri Zarflama Analizi çok yönlü değerlendirmeye olanak tanıyan parametrik olmayan bir değerleme metodu olarak, geleneksel parametrik performans değerlendirme metotları karşısında öne çıkan alternatiflerden birisidir. Charnes, Cooper ve Rhodes’in 1978 yılındaki çalışmalarından bu yana Veri Zarflama Analizinin önemi sürekli artmaktadır. Özellikle son yıllarda ülkemizdeki Veri Zarflama Analizi araştırmalarının sayısında artış gözlemlenmektedir. Sermaye Piyasası Kuruluna bağlı tüm yatırım fonları tiplerine ve türlerine bağlı olarak bireysel ve topluca değerlendirilerek ilgili yılın en iyi performans göstermiş yatırım fonları belirlenmiştir.
In this work the performance Turkish Mutual Funds(Type A and Type B) of years 2002, 2003, 2004 and 2005 were evaluated with DEA method according to their risks and various costs. Data Envelopment Analysis (DEA) as a non-parametric method enabling multi criteria evaluation, is one of the most prominent alternatives of traditional parametric performance evaluation methods. Since the paper of Charnes, Cooper and Rhodes (1978) DEA has an ever increasing importance among non-parametric performance evaluation methods. Especially in recent years the number of DEA researches carried out in Turkey has been increasing. All mutual funds quoted to the Board of Capital Markets are sorted according to their types and kinds; and each group has been evaluated individually and together in order to determine best performed mutual funds of that year.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Yatırım Fonları, Parametrik Olmayan Değerleme, Veri Zarflama Analizi, Mutual Funds, Nonparametric Evaluation, Data Envelopment Analysis
Alıntı