Türk Halk Aralık Eğitimi Üzerine Çalışmalar

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Erdem, Ferhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Dünya üzerindeki bütün müziklerin ortak dili, nota dediğimiz seslerdir. Bu sesler değişik şekillerde bir araya gelerek, müzik cümlelerini oluştururlar. Bu oluşum, iki değişik ses arasındaki açıklık} diğer bir deyişle, aralıkların bir Araya gelmesiyle gerçekleşir. Adından da anlaşıldığı gibi çalışmamız, genel anlamda bir aralık eğitimi olmayıp, halk müziğimizde cok kullanıldıkları için dikkati çeken aralıkları, ezgi içindeki kullanış biçimleri ile vermeyi hedef almıştır. Bu nedenle ana malzeme olarak, adı geçen aralıkların yer aldığı ezgiler kullanılmıştır. Amacımız; girişte de belirtildiği gibi, algılama ve öğrenmeyi kolaylaştıracak unsurları göz önünde bulundurarak, T.H.M Aralık Eğitimi üzerinde çalışmalar yapmaktır. Bu doğrultuda öncelikle eğitim kavramları ve konu için gerekli müzik terimleri, çalışmamızın İkinci ve üçüncü bölümlerini oluşturmuştur. Yedi ayrı alt baslık altında topladığımız, asıl konumuzu teşkil eden dördüncü bölüme, temel seslerle başlanması; bir sonraki aşamada verilecek olan, temel seslerle aralıklar konusuna geçişi kolaylaştıracaktır. Daha saran bu aralıkların pekiştirilmesi amacıyla alıştırmaların verilmesi, arızasız Türk halk müziği ezgileriyle çalışmalar başlıklı konunun, daha kolay anlaşılmasına yardımcı olacaktır. \t Sip sesine hazırlayıcı alıştırmaların hemen ardından, Sip sesi ve Türk halk müziğinde çok kullanılan aralıklarla ezgi üzerinde çalışmalar verilecektir. Son olarak da, Türk halk müziğinde çok kullanılan diziler için seçilmiş örnek ezgiler üzerinde çalışılacaktır. Çalışmamızdan çıkan sonuç s söz konusu aralıkların, kendi halk ezgilerimiz yoluyla verilebileceği şeklindedir.
Common language of music that lives on the earth is the sounds called "note" and these sounds by coming together in different forms constitute music sentences. This constitution becomes true by the means of the spaces between two different sounds which come together. As it can be understood from the title, the research, in general, is not a space training, but it is interested in the spaces which &re prevalently used in Folk Music and it is also interested in how it is used in the melody. That is why; previously mentioned spaces which can be found in the melodies are used as a main material. Our aim is, as we pointed out in the introductory part, to make studies on space Training in Turkish Folk Music by thinking of the elements that will make perceiving and learning simpler. In this respect, the second and the third part of our research concern whit The Training Concepts and The Required Music Expressions for the subject. To enter the fourth part that includes our main subject under seven headlines whit the Main Sounds will facilitate the transition to the course about spaces whit The Main Sounds which is going to be given later on. Then, the given exercises aim at firming the spaces up. And this will help the research, Studies with Smooth Folk Music Melodies, to be understood better and easier. Fallowing the exercises that are preparing for the sound Si, Si, sound and the studies on the melodies whit the spaces which are spreadly used in Turkish Folk Music will be given. Finally, the selected sample melodies for the much used lines in Turkish Folk Music will be studied. VII The result is, the mentioned spaces can be taught with the help of our own folk melodies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Müzik, Aralık, Halk müziği, Müzik, Türk halk müziği, Music, Tone, Folk music, Music, Turkish folk music
Alıntı