Rusya Fedarasyonu'nda inşaat işçiliği verimliliğinin ve proje karlılığına etki eden faktörlerin incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kırankaya, Rüştü Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; inşaat sektöründe proje yönetimi, proje maliyeti hesaplama yöntemleri ve işgücü verimliliği ele alınıp, Rusya Federasyonu’nda inşaat piyasasının durumu, ülkedeki işçi profili, inşaat iş kalemleri için ortalama adam saat gerçekleşmeleri ve proje karlılıklarına etki eden faktörler incelenmiştir. Rusya Federasyonu’nda farklı şehirlerde gerçekleşmiş onbir farklı proje örneklerinden alınan veriler kullanılarak işçilik verimliliği analizi yapılmış, maksimum verim ve minimum maliyeti sağlayan adam saat değerleri belirlenmiş ve Türk müteahhit firmalarının Rusya Federasyonu’ndaki projeler için işçi sayısı belirlemede kullanabileceği bir kaynak oluşturulmuştur. Ayrıca Rusya Federasyonu’nda farklı şehirlerde tamamlanmış olan yedi adet projenin teklifte öngörülen karlılıklarıyla kapanışta gerçekleşen karlılıkları karşılaştırılmış ve proje karlılıklarına etki eden faktörler belirlenmiştir.
In this study project management in construction industry, labour productivity and cost calculation methods have been discussed, the employee profile, manhour consumptions and the factors affecting profitability in Russian Federation are analysed. Manhour consumptions of eleven different projects which are completed in different cities are analysed and unit manhours which provide maximum productivity with minimum costs are listed in order to make a usefull source for Turkish construction companies. Furthermore, tender profitability and final profitability of seven different construction projects which are completed in different cities in Russian Federation are compared and the factors affecting profitability are listed by the result of this comparison.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Proje, Yönetim, İşçilik, Adamsaat, Rusya, Karlılık, Project, Management, Labour, Productivity, Manhour, Russia, Profitability
Alıntı