Teo2-tio2 İkili Sisteminde Cam Ve Cam Seramik Oluşumunun Mikroyapısal Ve Termal Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Öveçoğlu, M. Lütfi tr_TR
dc.contributor.author Kavurt, Süleyman Eray tr_TR
dc.contributor.authorID 10002937 tr_TR
dc.contributor.department Malzeme Mühendisliği YL. tr_TR
dc.contributor.department Materials Engineering MSc. en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-13 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-17T12:48:07Z
dc.date.available 2015-09-17T12:48:07Z
dc.date.issued 2013-07-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, TeO2-TiO2 sisteminde cam ve cam seramik oluşumunun mikroyapısal ve termal karakterizasyonu yapılmıştır. %90TeO2 -%10TiO2, %85TeO2-%15TiO2,%83 TeO2-%17TiO2 molar oranlarında üç farklı kompozisyonda numune hazırlanmıştır. Daha sonra üç farklı kompozisyonda sentezlenen TeO2-TiO2 camlarının kristalizasyon eğrilerini, cam geçiş ve kristallenme sıcaklıklarını tespit etmek amacıyla dört farklı ısıtma hızında diferansiyel termal analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde elde edilen veriler doğrultusunda ısıl işlem sıcaklıkları belirlenmiş, aktivasyon enerjileri hesaplanmış, Kissenger ve Osawa denklemleriyle kristalizasyon mekaniği belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada x-ışınları difraksiyonu yöntemiyle numunelerde oluşan kristal fazlar ve yapılar saptanmıştır. Son olarak numunelerde ısıl işlem sonrası oluşan yapıları incelemek ve XRD sonuçlarını teyit etmek amacıyla SEM’den (Taramalı elektron mikroskobu) faydalanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study it is aimed to investigate microstructural and thermal characterization of glass and glass ceramic formation in TeO2-TiO2 binary system. In molar ratios %90TeO2 -%10TiO2, %85TeO2-%15TiO2,%83 TeO2-%17TiO2 three different composition sample is produced. After that diferantial thermal analysis method is used in different heating ratio to locate crystallization graphics, glass transition and crystallization temperatures of TeO2-TiO2 glasses. According to results of diferantial thermal analysis studies heat threatment temperatures and by the help of Kissenger and Osawa equations crystallization mechanisms are determined and activation energies are calculated. At the next stage crystal phases and structures formed in the samples are determined by the help of x-ray diffraction method. At last SEM (scanning electron microscope) is used to investigate structures formed in heat treated samples and confirm the results of XRD. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9479
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Cam tr_TR
dc.subject Seramik tr_TR
dc.subject Tellür tr_TR
dc.subject Glass en_US
dc.subject Ceramic en_US
dc.subject Telluride en_US
dc.title Teo2-tio2 İkili Sisteminde Cam Ve Cam Seramik Oluşumunun Mikroyapısal Ve Termal Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Microstructural And Thermal Characterization Of Glass And Glass Ceramic Formation In Teo2-tio2 Binary System en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13565.pdf
Boyut:
2.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama