Agonografi: Video Oyunları Ve Mimarlık

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-09-21
Yazarlar
Tanyeli, Memduh Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, elektronik ortamda (bilgisayar ve oyun konsolu) deneyimlenen FPS ve TPS türünde oyunların görsel, mekansal ve mekaniksel incelemelerini yaparak, oyuncuların deneyim süreçlerini belirleyen değişkenleri ele almaktadır. Tezin kapsamında video oyunları, mimarlık pratiğikleriyle yapılacak karşılaştırmalara olanak tanıması açısından, mekansal okumalara izin veren örneklerle sınırlandırılmışlardır. Kullanıcı, ürün ve ürünün çalışma prensiplerini kapsayan bu değişkenler, kullanıcının zihinsel ve fiziksel üretimi öngörülerek tartışılmışlardır. Bu değişkenlerin üretim süreçleri, “agonografi” isimli yeni bir bilgi alanı altında toplanarak kavramsallaştırılmıştır. Bu bilgi alanının inşası, mimarlık bilgi alanı ile yapılacak karşılaştırmalar göz önünde bulundurularak yürütülmüştür. Çalışmanın sonunda, hem mimarlık pratiklerinin hem de oyun tasarım pratiklerinin, birbirilerinden faydalanabilen, ancak birbirlerini kapsamayan, kendi içlerinde tutarlı ve de özgün bilgi alanlarına işaret ettikleri gözlemlenmiştir.
This study discusses the gaming experience of players, by investigating the visual, spatial and mechanical aspects of FPS and TPS games in computers and gaming consoles. As the objective of this thesis is to form an analogy between games and architectural practices, the scope of this study is limited to games which allow spatial examinations. Aspects such as, the user, the product and the principle mechanisms of the products are discussed in accordance with the mental and physical activity of the user. The production of these aspects are conceptualized, as they are gathered under a newly formed field called “agonography”. The construction of this field is executed with the idea of a comparison between this field and the field of architecture in mind. At the end of this study, it has been observed that both game design practices and architectural design practices are fields which utilize each other, while remaining individually consistant and noninclusive of each other.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
mimarlık kuramı, mimari mekan, sanal mekan, sanal mimarlık, sanal gerçeklik, siberuzay, simülasyon, oyunlar, oyuncu, anlatı, oyunbaz, architectural theory, architectural space, virtual space, virtual architecture, virtual reality, cyberspace, simulation, games, player, narrative, gamer
Alıntı