Proje Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kurum Kimliği Ve Şube Konsepti Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bilir, M. Kuzey
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir kurumun yeniden yapılanma süreci içerisinde başlatmış olduğu Kurum Kimliği/Şube Dizaynı Projesi için oluşturulmuş olan Proje Yönetimi Modelinin çalışma prensipleri incelenmiştir. Proje, konusunda uluslararsı tecrübeye sahip yabancı bir Kimlik Danışmanı firma ile beraber yürütülmüştür. Çalışmada kurumun söz konusu projeye ihtiyaç duymasının sebepleri ve Proje Takımının organizasyon yapısı, Sözleşme Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Zaman Yönetimi ve İş Programı açılarından yaklaşım yöntemi incelenmektedir. Uygulama test ortamlarında üç ay süre ile denenerek başarılı sonuç alındığı gözlemlenmiştir
In thıs study, principles of the Project Management Model built for the Corporate Identity and Branch Design Project of a company that aims to re-organise. Project has been held by the assistance of a foreign "iIentity Consultant" which has international experience. The study analyses the reasons of the need for the Project and the Organisational Structure, Contract Administration, Cost Management, Time Management, Time Management and Workplan approach of the Project Team. Affirmative results of the application has been observed during the trial period of three months at the test sites.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Proje Yönetimi, Şube Dizaynı, Sözleşme, Maliyet, Proje Takımı, Project Management, Branch Design, Corporate Identity, Contract, Work Plan, Project Team
Alıntı