Ýstanbul Metro Projesi Ýçin Kayaç Kazýlabilirliðinin Punch Penetratýon Test Uygulamalarý Ýle Tahmini

dc.contributor.advisor Bilgin, Nuh tr_TR
dc.contributor.author Dursun, Gürhan tr_TR
dc.contributor.department Maden Kazý ve Mekanizasyonu tr_TR
dc.contributor.department Mining Excavation and Mechanization en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2016-05-10T08:40:19Z
dc.date.available 2016-05-10T08:40:19Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- Ýstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalýþmada, Punch Penetration Testleri ile ilgili laboratuvar bulgularý ve pratikte elde edilen sonuçlar birlikte irdelenmiþtir. Araþtýrma, gerek laboratuvar gerek se arazi çalýþmalarý olarak yürütülmüþtür. Arazi çalýþmlarý Ýstanbul Metro Þantiyesinin bir bölümünü oluþturan Mecidiyeköy ve Ayazaða tünellerinde gerçekleþtirilmiþtir. Laboratuvar testleri ise Ýstanbul Teknik Üniversitesi’nde bulunan Arazi kontrolu ve Kaya Mekaniði Laboratuvarlarýnda gerçekleþtirilmiþtir. Bu çalýþmanýn ana konusu Punch Penetration Test standardlarýnýn tebit edilmesi ve bu standardlarýn kaya kesme mekaniði bilimine uygulanmasýdýr. Bu nedenle Ýstanbul Metrosu kazý çalýþmalarýndan elde edilen numuneler sýrasý ile Punch Penetration, Schmidt ve Nokta Yük deneylerine tabi tutulmuþtur. Elde edilen sonuçlar daha sonra sö konusu metro çalýþmasýnda kullanýlan kazýcýlarýn makine ilerleme hýzlarý ile karþýlaþtýrýlmýþtýr. tr_TR
dc.description.abstract In this study, punch penetration laboratory tests and their possible practical applications have been investigated. Research has been carried out both in situ and laboratory. Site investigations has been done at Mecidiyeköy and Ayazaða Tunnels which are the construction part of Istanbul Metro Project. Laboratory tests have been realized in the Rock Mechanics Laboratories of Istanbul Technical University. The main objective of the study was to specify the standard testing conditions of Punch Penetration Tests and to apply them to rock cutting mechanics science. Consequently, the samples, which have been taken from Istanbul Metro Construction tunnels, have been subjected to Punch Penetration, Schmidt and Point Load tests respectively. The results were evaluated later for predicting the performance of impact hammer in tunnel drivages. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12167
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights ÝTÜ tezleri telif hakký ile korunmaktadýr. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazýlý izin alýnmadan herhangi bir biçimde yeniden oluþturulmasý veya daðýtýlmasý yasaklanmýþtýr. tr_TR
dc.rights ÝTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Punch Penetrasyonu tr_TR
dc.subject Kayaç Kazýlabilirliði tr_TR
dc.subject Tunel Kazýsý tr_TR
dc.subject Punch Penetration en_US
dc.subject Rock Cuttability en_US
dc.subject Tunnel Drivages en_US
dc.title Ýstanbul Metro Projesi Ýçin Kayaç Kazýlabilirliðinin Punch Penetratýon Test Uygulamalarý Ýle Tahmini tr_TR
dc.title.alternative Application Of Punch Penetration Tests Into Rock Cuttability Determination For Istanbul Metro Project en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
368.pdf
Boyut:
67.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama