Karma Kullanımlı Yapılarda Kamuya Açık Mekânların İrdelenmesi: İstanbul’dan Güncel Örnekler

dc.contributor.advisor Tütengil, Ayşe tr_TR
dc.contributor.author Yüksel, Dilan tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-09 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:39Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:39Z
dc.date.issued 2010-07-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kamusal mekânlar karma kullanımlı yapılar özelinde, örnek yapılar üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirme kapsamındaki örnek yapılar, oluşturulan kriter takımı doğrultusunda İstanbul içinden seçilmiştir. Çalışmanın ilk bölümlerini literatür araştırmalarından faydalanılarak yapılan tanımlamalar ve kavramsal incelemeler oluşturmaktadır. Öncelikle karma kullanımlı yapılar tanımlanarak tarihi gelişim süreci irdelenmiştir. Kamusal mekânın tanımlanması ve karma kullanımlı yapı ile ilişkilendirilmesi bağlamında kamusal mekânın yaşadığı değişimlerden detaylı olarak bahsedilmiştir. Bu yapıların oluşum ve gelişim sürecine etki eden kavramların ortaya konması amacıyla küreselleşme ve mekânsal etkileri, değişen tüketim alışkanlıkları ve bu iki kavramın gündelik yaşama yansımaları incelenmiştir. Oluşturulan kavramsal çerçeve üzerinden örneklerin seçileceği kent olan İstanbul’un kentsel gelişimi paralelinde yaşadığı değişimlerden ve yeni gelişme alanlarından bahsedilmektedir. Ayrıca İstanbul’daki karma kullanımlı yapıların oluşum süreci anlatılarak, kentteki yapılar haritalanmaktadır. Örnek projelerin seçim kriterleri ortaya konmakta ve projeler hakkında bilgi verilmektedir. Yapılan analizler, anket verileri ve değerlendirmeler sunulmaktadır. Toplanan verilerin çözümlenmesiyle karma kullanımlı yapıların kamuya açık mekânları üzerine iyileştirmeler önerilmektedir. Sonuçta, karma kullanımlı yapılar ve bu yapılar özelinde kamuya açık mekânları inceleyen bu çalışmaya ait bulguların değerlendirmesi ve tartışılması yer almaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, public spaces in the context of mixed-use buildings over chosen example buildings are analyzed. The examined buildings were chosen from İstanbul according to composed criteria set. The first sections of this thesis are composed of definitions and conceptual analysis by the contribution of literature researches. First of all, mixed-use buildings are defined and development process of these buildings from history until today is examined. In the context of describing public space and searching its relation with mixed-use building, the development process of public space is being mentioned in detail. Due to aim of stating the notions that affects the process of formation and development of these buildings, globalization and its spatial effects, alternating consumption habits and the reflections of these two concepts to daily lives are being analyzed. By the notional frame, İstanbul – where the examined buildings are chosen from – is being considered of the city’s urban development, the changes in the city and the new developable spaces. Furthermore, the formation process of mixed-use buildings in İstanbul is explained and these buildings in the city are mapped. The preference criteria of the sample projects are explained and the projects’ identification is given in this section. The analysis, survey results and the considerations are mentioned. By making the analyses of the collected data, some recommendations are being suggested for public spaces in mixed-use buildings. In conclusion, the case study of mixed-use buildings and the public spaces in the mixed-use buildings are analyzed and discussed in different aspects by using the findings and the results of analyses. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3373
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject karma kullanımlı yapılar tr_TR
dc.subject tüketim mekanları tr_TR
dc.subject kamusal mekan tr_TR
dc.subject fonksiyon dağılımı tr_TR
dc.subject İstanbul tr_TR
dc.subject mixed use buildings en_US
dc.subject consumption spaces en_US
dc.subject public spaces en_US
dc.subject functional distribution en_US
dc.subject İstanbul en_US
dc.title Karma Kullanımlı Yapılarda Kamuya Açık Mekânların İrdelenmesi: İstanbul’dan Güncel Örnekler tr_TR
dc.title.alternative Examination Of Public Spaces In Mixed-used Buildings: Contemporary Examples From İstanbul en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10857.pdf
Boyut:
6.76 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama