Diyarbakır’da Nüfus Hareketlilikleri Ve Konut İhtiyacının Karşılanması İçin Çözüm Yöntemleri Tartışması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kıtay, Selvi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Diyarbakır’ın geçmişinden bugüne nüfus hareketlilikleri incelenerek bu hareketliliğin Diyarbakır özelinde konut sorununa etkisi araştırılmıştır. Sürekli olarak ve hızla değişen Diyarbakır nüfusundaki değişimin sadece sayısal olarak değil, sosyal ve kültürel açıdan da değiştiği ve bu hızlı değişimin Diyarbakır’da konut ihtiyacını büyük bir sorun haline getirdiği sonucuna varılmıştır. Ortaya çıkan konut sorununa bugüne kadar günübirlik çözümlerin bulunmaya çalışıldığı görülmüş, ancak kentin gelişiminin bu hızlı büyümeden olumsuz etkilendiği görülmüştür. Bu çalışma ile amaçlanan Diyarbakır’ın konut ihtiyacının giderilmesi olup, bu sorunun çözümü için yöntem tartışmaları yapılmıştır. Türkiye’de konut sorununun çözümü için geliştirilen yöntemlere yer verilip, Diyarbakır’ın mevcut durumdaki çözüm yöntemleri ile, sorunun giderilmesi için geliştirilecek yöntemler araştırılmıştır.
In this study, the movements in the population of Diyarbakır is researched and the affects of this movement to the housing issue is investigated. It is obtained that the population of Diyarbakır is not changed only in numerical, the population is changed in social and cultural ways, too. It is understood that, this change in the population affected on the housing issue and had the housing issue as one of the most important problems of Diyarbakır. Developing of the City has affected Diyarbakır in negative ways and daily solutions is applicated to choose the housing issue. This frame work is aimed to choose housing issue in Diyarbakır. Solution methods in the present is researched and the methods for choosing the housing issue is investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Konut, Diyarbakır, Nüfus, Housing, Diyarbakır, Population
Alıntı