İki Tabaka Arasındaki Doğal Isı Konveksiyonu Hareketinin Geçiş Evrelerinin Yapısal Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Yıldırım, Cihan
Tarman, Hakan I.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Süregelen bu çalışmada alttan ısıtılan ve üstten soğutulan sonsuz uzunlukta iki tabaka arasındaki akışkan katmanında oluşan ısıl konvektif hareketlerin kararsızlığı ve geçiş evrelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Boussinesq yaklaşımı ile modellenen ve Rayleigh-Benard problemi olarak adlandırılan bu olgu bir spektral elemanlar yöntemiyle sayısal olarak çözülmüştür. Elde edilen sayısal veri tabanı kullanılarak Karhunen- Loeve (KL) birim yapıları oluşturulmuştur. KL tekniği deneysel yada sayısal olarak üretilen veri tabanlarının ayrıştırılarak altta yatan fiziksel olgunun daha düşük buyutlu olarak ifade edilmesi ve anlaşılmasını sağlayan istatiksel bir yöntemdir.
In this continuing work, a comparative study of the stability and the transitional regimes of the thermal convective motions between two infinite plates, which are heated from below and cooled from above, is aimed. This phenomenon, which is known as Rayleigh-Benard problem and modeled by Boussinesq approximation, is numerically simulated using a spectral element method. The resulting numerical database is then used to generate Karhunen-Loeve (K-L) basis. The K-L technique is a statistical procedure that is used to decompose an experimentally or numerically generated database in order to describe and to study the underlying physical phenomena in a lower dimensional setting.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı