Conceptual design and sizing of jet-powered aircraft using loftin method

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Özmenekşe, Sevil Süslü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Science and Technology
Özet
Birinci ve ikinci kısımlarda ön bilgi verme amacıyla açıklama yapılmıştır. Üçüncü kısımda yöntemin ana hatları açıklanmıştır. Yöntemin uygulanışına daha başka kriterleri de katmak mümkündür. Sonuç şeklin oluşturulmasındaki amaç misyon şartlarını sağlayan ve sağlamayan bölgeleri görebilmektedir. Örneğin kalkış pist uzunluğu için çizilen eğrinin altında kalan bölge içinde çözüme uygun bir nokta yoktur. Diğer iki eğri içinde aynı durum söz konusudur. Bunlardan farklı olarak belirli bir kanat yüklemesi değer aralığı tanımlanmışsa küçük olan değeri ifade eden soldaki dikey doğrunun solundaki alan içinde herhangi bir çözüm söz konusu olamayacaktır. Tabii yöntemi uygularken belirli bir kanat yüklemesi önşartı kullanılmayıp her üç eğri içinde dörder veya beşer kanat yüklemesi - çekme yüklemesi ikilisi oluşturulmuştur. Yorumlar 4. ve 5. kısımlarda sunulmuştur. Bir tablolama programı olan Excel' de hazırlanan örnek uygulamada ödevde bulunmaktadır.
Brief information was given in the first and second chapters. The third chapter includes the main principles of the method. Some other criteria could be included in the method. The final figure was formed in order to clearify the zones satisfying the mission requirements. For instance, there is no matching point satisfying the mission requirements under take-off field length curve. For the other two curves, there are no matching points either. If a wing loading value has been defined, there will be no matching point at the left-hand side of the left vertical line. For the three curves, four or five wing loading-thrust loading couples were formed instead of making assumption for the wing loading. Comments have been presented in chapters 4 and 5. Also a sample performed in MS Excel has been presented in this study.
Açıklama
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
jetler, loftin yöntemi, performans, uçaklar, uçak dizaynı, misyon şartları, performans karakteristikleri, Jets, Loftin method, Performance, Airplanes, Aircraft Design, Mission Requirements, Performance Characteristics
Alıntı