Kazıklı Dalgakıranların Deneysel Olarak İncelenmesi

dc.contributor.advisor Kabdaşlı, Sedat tr_TR
dc.contributor.author Ertung, Buğra Cenk tr_TR
dc.contributor.department Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Hydraulics and Water Resources Engineerin en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-15T13:41:34Z
dc.date.available 2015-07-15T13:41:34Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kazıklar arasında dalga sönümlenmesi için değişik konfigurasyonlarda plakalar bulunan bir dalga perdesi fiziksel modeli uygulanmış ve model sonuçları analiz edilerek herbir konfigurasyonda yapının performansı ve maruz kaldığı etkiler incelenmiştir. Bu fiziksel model deneylerinde düzenli ve düzensiz dalga etkileri altında, kazıklar arasındaki plakalarda oluşan dinamik basınçlar basınç ölçerler kullanılarak elde edilmiş hesaplanan değerlerle karşılaştırılmıştır. Tüm sonuçlar dalga diklikleri ile karşılaştırılmıştır. Deneylerde, direnç tipi dalga ölçer ile yapının önünde ve arkasında dalga zaman serileri elde edilmiş bu veriler yardımı ile değişik konfigurasyonlar ve dalga serileri için yapının dalga iletim katsayısı tespit edilerek performansı incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda kazıklar arasındaki plakaların dalgayı sönümlendirme açısından önemli bir rol üstlendiği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study a piled breakwater with plates between the piles was applied by a physical model for wave dissipation and by analyzing the results of the structure in all configurations, the performance of the structure and the impact force on the plates were examined. In these experiments dynamic pressure in front of the plates, which are between the piles, under the attack of regular and irregular waves were obtained by using pressure transducers and measured values were compared with the calculated values. All results were compared with the wave steepness. During the experiments, wave-time series were obtained by using resistence type wave gauges at the seaward and landward of the structure. Based on those data, wave transmission coefficients were explored for all configurations of the plates. Results showed that plates between the piles can provide effective wave dissipation. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7981
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kazıklı dalgakıran tr_TR
dc.subject Dalga iletim katsayısı tr_TR
dc.subject Dalga dikliği tr_TR
dc.subject Düzensiz dalga tr_TR
dc.subject Dinamik basınç tr_TR
dc.subject Piled breakwater en_US
dc.subject Wave transmission coefficient en_US
dc.subject Wave steepness en_US
dc.subject Irregular wave en_US
dc.subject Dynamic pressure en_US
dc.title Kazıklı Dalgakıranların Deneysel Olarak İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Experimental İnvestigation Of Piled Breakwaters en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3621.pdf
Boyut:
3.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama