Katyonik Başlatıcı Olarak Kullanılan Yeni Katılma Bölüşme Reaktifleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Atmaca, Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Allilik bölgede değişik sübstitüent içeren alliloksi-isokinolinyum tuzları, siklohekzenoksitin radikalik başlayan katyonik polimerizasyonunda çok etkin başlatıcılardır. Seçilen radikalik başlatıcıya göre katyonik polimerizasyon ısı yada ışık ile başlatılabilir. Çoğunlukla, mekanizma serbest radikalin çift bağa katılması ve yüksek enerjili arayapının bölünmesi, sonuç olarak başlatıcı isokinolinyum radikal katyonun oluşması şeklindedir. Katılma-bölüşme polimerizasyonunda allilik bölgedeki farklı sübstitüentler polimerizasyon hızına ve dönüşüme etki ederler. Bu etki sübstitüentin elekron çekme karakterine bağlı gelişir.
Allyloxy-Isoquinolinium salts with various substituents at the allylic moiety are shown to be very efficient coinitiators in radical promoted cationic polymerization of cyclohexeneoxide. Depending the radical initiator choosen cationic polymerizations may be initiated by either heat or light. Mostly, the mechanism involves the addition of free radical initiator and a subsequent fragmentation of the energy rich intermediate yielding initiatin isoquinolinium type radical cations. In addition-fragmentation polymerization the substituent at the allylic moiety differs in polymerization rates and also conversions according to the electron withdrawing ability of substituent.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
İsokinolinyum tuzları, Radikalik Başlayan Katyonik Polimerizasyon, Katılma-Bölüşme Tepkimeleri, Fotopolimerizasyon, Isoquinolinium Salts, Radical Promoted Cationic Polymerization, Addition-Fragmentation Reactions, Photopolymerization
Alıntı