Kalite Yönetim Sistemleri Çerçevesinde Çalışan Gıda Mühendislerinin İş Tatmini

dc.contributor.advisor Cebeci, Ufuk tr_TR
dc.contributor.author Sertkaya, Eray tr_TR
dc.contributor.authorID 411110 tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-08-16 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:26Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:26Z
dc.date.issued 2011-08-17 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma kapsamında insan faktörünün ön planda olduğu kalite yönetim sistemleri dâhilinde çalışan gıda mühendislerinin genel iş tatmin düzeyleri ve iş tatminlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Araştırma kapsamında anket yöntemi kullanılmış ve kalite yönetimi uygulamaları dâhilinde çalışan 103 gıda mühendisi ile görüşülmüş, elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise SPSS programından yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışma, genel olarak gıda mühendislerinin iş tatminlerinin yüksek ve çalışma koşullarından memnun olduklarını ortaya koymaktadır. Yapılan analizler sonucunda iş tatminini etkileyen faktörlerden örgütsel faktörlerin ücret, terfi ödül imkânları ve ekip arkadaşlarıyla olan ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bireysel faktörlerden ise erkek gıda mühendislerinin iş tatminlerinin kadınlardan yüksek olduğu ve gıda mühendislerinin iş tatminlerinin yaşları ve çalışma sürelerine göre farklılaştığı; cinsiyet, yaş ve çalışma süresinin iş tatmininde etkili olan bireysel faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, food engineers working in quality management perspective, in which human factor has a leading importance, were investigated about their general job satisfaction levels and factors affecting their job satisfaction. Survey method was used and 103 food engineers who work within quality management perspective were interviewed, the obtained data was analyzed by using SPSS program. This study points out that the job satisfaction levels of food engineers are generally high and they are pleased and satisfied with their working conditions. According to analyzes made with the data obtained, the organizational factors that affect the job satisfaction levels of food engineers are pay, promotion (rewards) and relationship with colleagues. Among demographic factors male food engineer’s job satisfaction levels are higher than female food engineers and for both male and female food engineers job satisfaction levels differentiate with age and working experience; as a result, gender, age and working experience are the demographic factors that affect the job satisfaction levels of food engineers. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3217
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kalite yönetim sistemi tr_TR
dc.subject İş doyumu tr_TR
dc.subject İş doyum ölçeği tr_TR
dc.subject Quality management system en_US
dc.subject Job satisfaction en_US
dc.subject Job satisfaction scale en_US
dc.title Kalite Yönetim Sistemleri Çerçevesinde Çalışan Gıda Mühendislerinin İş Tatmini tr_TR
dc.title.alternative Job Satisfaction Of Food Engineers Working In Quality Management Perspective en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12027.pdf
Boyut:
1.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama