Güneş Pillerinin Yapı Kabuk Elemanları İle Bütünleştirilmelerine Yönelik Bir Araştırma

dc.contributor.advisor Tavil, Aslıhan tr_TR
dc.contributor.author Uğur, Ekin Moral tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-10T12:44:59Z
dc.date.available 2015-08-10T12:44:59Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, güneş pili sistemleri tanıtılmış, güneş pili panel tipleri, tasarım ve uygulama prensipleri detayları ile açıklanmıştır. Yapı kabuk elemanları sınıflandırılmış ve tanımlanmış, yerine getirmeleri beklenen performans kriterleri açıklanmıştır. Yapı kabuk elemanları ile yapılar üzerinde uygulanan güneş pili sistemleri alt bileşenleri arasındaki benzerliklere ve ilişkilere değinilmiştir. Güneş pili sistemlerinin mevcut ve yeni tasarlanmakta olan yapılar ile bütünleştirilme yöntemleri detaylar ve uygulanmış örnekler yardımıyla açıklanmıştır. Yapı kabuğunda kullanılabilecek güneş pili panel tipleri sınıflandırılmıştır. Böylece, farklı güneş pili panel tiplerinin kendi aralarında kullanım yaygınlıklarına yönelik çıkarımlar elde edilmiştir. Türkiye koşullarında güneş pillerinin yapı kabuk sisteminde uygulanamama nedenleri irdelenmiş ve uygulanmalarını olanaklı kılacak öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Güneş pili, Yapı kabuğu, alt bileşen, bütünleştirme Bilim Dalı Sayısal Kodu: 601.02.02 tr_TR
dc.description.abstract In this study, photovoltaics are presented over their various types of systems, their design and application principles in detail. Building envelope system elements are classified and defined, also their performance requirements are listed. Building envelope system elements and building integrated photovoltaic system elements are compared by their similarities and relativities. Integration methods of photovoltaics with both existing and new building envelope systems are explained by detailed drawings and examples from different parts of the world. Photovoltaic system types are classified according to the parts of building envelope systems they are integrated with. By this classification, application ratios of different building integrated photovoltaic systems gain more clearity. It is questioned why photovoltaic systems are not yet applicable in Turkey’s building market and some solutions are proposed in order to overcome this problem. Keywords: Photovoltaic, Building envelope, Elements, Integrated systems Science Code: 601.02.02 en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8242
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject güneş pili tr_TR
dc.subject yapı kabuğu tr_TR
dc.subject alt bileşen tr_TR
dc.subject bütünleştirme tr_TR
dc.subject photovoltaic en_US
dc.subject building envelope en_US
dc.subject elements en_US
dc.subject integrated systems en_US
dc.title Güneş Pillerinin Yapı Kabuk Elemanları İle Bütünleştirilmelerine Yönelik Bir Araştırma tr_TR
dc.title.alternative A Study About The Integration Of Photovoltaics With Building Envelope System Elements en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4503.pdf
Boyut:
14.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama