İstanbul Metrosu Otogar-kirazlı 1 Arasının Mühendislik Jeolojisi Ve Tünel Kazılarına Bağlı Oluşan Deformasyonların Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Mahmutoğlu, Yılmaz tr_TR
dc.contributor.author Güven, Gülşen tr_TR
dc.contributor.department Jeoloji Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geological Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-02-09 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T17:33:04Z
dc.date.available 2015-06-12T17:33:04Z
dc.date.issued 2009-02-17 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, İstanbul Metrosu Otogar-Kirazlı 1 arasında TBM tünel açma teknolojisi kullanılarak açılan tünel güzergahı mühendislik jeolojisi açısından incelenmiş, tünel kazısına bağlı oluşan deformasyonlar değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, incelenen güzergah boyunca yapılan 113 adet araştırma sondajı, tünel inşaatı kazı sırasında ve sonrasında yüzey ve çevre binalarda olabilecek değişimleri izlemek amacıyla yaklaşık 250 adet yüzey izleme noktası, 45 adet ekstansometre-inklinometre ölçümleri ve 300 adet bina izleme noktası veri sonuçları kullanılmıştır. Sondajlardan alınan örnekler üzerinde yapılan zemin ve kaya mekaniği deney sonuçlarına göre zemin profilinde yer alan birimlerin dane boyu dağılımları, fiziksel özellikleri, dayanım parametreleri ve oturma eğilimleri belirlenmiştir. Güzergah boyunca tünelin yüzeye yakın olarak geçtiği kesimlerde oturma miktarlarındaki değişimler jeoloji ve kayaçların mühendislik özellikleri ile ilişkilendirilerek değerlendirilmiş, kazıdan etkilenen bölge zamanla ilişkilendirilmiştir. Tünel güzergahında ölçülen oturmalarda Güngören Formasyonunda ölçülen değerlerin diğer birimlere oranla çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda formasyonun yapısal özelliklerinin yanında örtü kalınlığı ile ölçülen yüzey oturmaları arasında bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, tunnel route between the Otogar-Kirazlı 1 in İstanbul subway which is opened by using TBM tunneling technology were examined in terms of the engineering geology and deformations related to tunnel excavation were evaluated. Work under review throughout the route of the 113 research borehole, construction of the tunnel during excavation and then around the surface and in buildings that could track changes to the surface of approximately 250 surface monitoring points, 45 extensometer-inclinometer measurements and 300 building monitoring points data are used. Units’ which were in the ground profile the grain size distribution, physical properties, strength parameters and settlement tendency were determined according to soil and rock mechanics test results which were done on the samples taken from borehole. As the surface of the tunnel along the route passed close to the changes in the amount of settlement in the geology and engineering properties of rocks are associated with the evaluation, the excavation affected area has been associated from the time. Settlements which were measured in the tunnel route, the values measured in other units Güngören formation rates were determined to be much higher. Besides the formation of structural features there is an existence of a relationship between the mask thickness and the surface settlements is determined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4992
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tünel tr_TR
dc.subject TBM tr_TR
dc.subject Güngören Formasyonu tr_TR
dc.subject oturma tr_TR
dc.subject mühendislik jeolojisi tr_TR
dc.subject Tunnel en_US
dc.subject TBM en_US
dc.subject Güngören Formation en_US
dc.subject settlement en_US
dc.subject engineering geology en_US
dc.title İstanbul Metrosu Otogar-kirazlı 1 Arasının Mühendislik Jeolojisi Ve Tünel Kazılarına Bağlı Oluşan Deformasyonların Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The Engineering Geology Between Otogar-kirazli 1 In Istanbul Subway And Evaluation Of Deformation Related To Tunnel Excavation en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9108.pdf
Boyut:
6.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama