Mevcut Bir Viyadüğün Deprem Performansının Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemler İle Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Aydoğan, Metin tr_TR
dc.contributor.author Yüksel, Emre Serdar tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:14Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:14Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada İstanbul – Edirne istikametinde 16+862 km de bulunan “Yarımburgaz Viyadüğü”nün deprem performansı değerlendirilmiştir. Mevcut köprünün sonlu elemanlar yer değiştirme yöntemini kullanan bir bilgisayar program paketi yardımıyla üç boyutlu modeli kurulmuş, doğrusal elastik ve doğrusal olmayan yöntemlerle analizi yapılmıştır. Doğrusal elastik yöntemlerden çok modlu spektral analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu dayanım esaslı performans analizi yöntemi ile yapının tasarım depremi olarak tariflenen, dönüş periyodu 475 yıl yani aşılma olasılığı 50 yılda %10 olan, deprem altındaki davranışı incelenmiştir. Aynı viyadüğün doğrusal olmayan yöntemle şekil değiştirme esaslı analizi yapılmıştır. Bu aşamada statik itme analizi ve zaman tanım alanında hesap yolu izlenmiştir. Bu köprü için üretilmiş olan deprem spektrumları ve deprem kayıtları kullanılmıştır. Performans değerlendirmesinde deprem esnasında plastik mafsallarda oluşan şekil değiştirmeler 50 yılda %50 aşılma olasılıklı deprem etkisi altında minimum hasar performans düzeyi ve 50 yılda %2 aşılma olasılıklı deprem etkisi altında kontrollü hasar performans düzeyine karşı gelen şekil değiştirmeler ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca köprünün kurbta olması ile düz olması haline ait farklılıklar da irdelenmiştir. Doğrusal elastik hesap ve doğrusal olmayan hesap sonuçları karşılaştırılarak mevcut viyadük için bir performans esaslı bir değerlendirme yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the seismic performance of Yarımburgaz Viaduct, which is on 16+862.00Km. of Edirne – İstanbul Highway, is evaluated. Three – dimensional mathematical model of the existing viaduct is prepared and analyzed with linear and non-linear methods. Multimodal spectral analysis is used for strength based assessment of the viaduct. This analysis is performed by linear methods for strength based evaluation under the seismic effect of design earthquake. Design earthquake is defined by having the probability of occurance 10% in 50 years or having a return period of 475 years. Same viaduct is evaluated by deformation based – nonlinear methods. At this phase; Pushover and Time History Analysis are used. Simulated Spectrums and Earthquake Data for the viaduct are defined and deformation based performance evaluation is considered under the effects of earthquakes having the probability of occurance 2% and 50% in 50 years. The deformations are checked for “controlled damage performance level” and “minimum damage performance level”. In addition; the effect of the curved geometry of the bridge in comparisson with the alligned geometry is discussed. A detailed performance evaluation of an existing viaduct is clarified by comparing the conclusions to those analysis. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6715
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Viyadük tr_TR
dc.subject Doğrusal ve doğrusal olmayan performans analizi tr_TR
dc.subject Viaduct en_US
dc.subject Linear and nonlinear performance analysis en_US
dc.title Mevcut Bir Viyadüğün Deprem Performansının Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemler İle Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Performance Evaluation Of An Existing Viaduct By Linear And Nonlinear Methods en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7908.pdf
Boyut:
2.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama