İşletmelerde Motivasyon Ölçümü Ve Bir Uygulama

dc.contributor.advisor Koç, Tufan V. tr_TR
dc.contributor.author Macit, Figen tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T07:19:10Z
dc.date.available 2015-12-08T07:19:10Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract İş memnuniyeti ile iş performansı arasında spesifik bir ilişki vardır. Bu sebeple yöneticiler çalışanlarının tatmini veya tatminsizliğini dikkate almalıdırlar. Bu çalışmada, motivasyon kavramı ve motivasyonun tarihsel gelişimi açıklanmıştır. Motivasyonun yöneticiler açısından önemi verilmiştir. Daha sonra başlıca motivasyon teorileri açıklanarak işyerlerinde çalışanlara uygulanabilecek bazı motivasyon teknikleri verilmiştir. Çalışan memnuniyeti anket çalışmasını kullanarak bir şirkette çalışanların önemli sorunları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu anketin sonuçları ile çalışan memnuniyeti ölçmek için sayısal değerler elde edilmiş ve bu sonuçlar grafikler yardımı ile değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar yöneticilere yapıcı geribildirimler sağlamak için kullanılmıştır. Bu çalışmanın asıl amacı anket çalışması kullanarak, çalışanların tatminine ait değerleri elde etmek ve yöneticilere çalışanların motivasyonunu arttırma yönünde önerilerde bulunmaktır. tr_TR
dc.description.abstract There is a spesific relationship between job satisfaction and job performance. Therefore, managers should be concerned about the satisfaction or dissatisfaction of their employees. In this study, the term of "motivation" and its historical development are explained. The importance of motivation for manager is given. Then the main theories of motivation are explained and some of the motivation techniques that can be applied to the employees at work are given. By using employee satisfaction survey in a company, major employee concerns were tried to identify. With the results of the survey, the numerical data for measuring the employee satisfaction were obtained and these results were evaluated with the graphics. These results were used to provide constructive feedback from employees to supervisors and managers. The main object of this study is obtaining the data for measuring employee satisfaction and giving suggestions to managers toward increasing the motivation of employees by using the employee satisfaction questionnaire. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11055
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Motivasyon tr_TR
dc.subject Çalışan Memnuniyeti tr_TR
dc.subject Yöneticiler tr_TR
dc.subject Motivation en_US
dc.subject Employee Satisfaction en_US
dc.subject Managers en_US
dc.title İşletmelerde Motivasyon Ölçümü Ve Bir Uygulama tr_TR
dc.title.alternative Measuring Motivation In The Companies And An Application en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
508.pdf
Boyut:
5.76 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama