Fiziksel Buhar Biriktirme Yöntemi İle Kaplanan Polimer Malzemelerin Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öztop, Esen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, elektrolitik proses ile kaplama yapılamayan polimerlere Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD) teknolojisi kullanılarak metalik kaplama yapılmıştır. Çalışmada, polystyrene (PS), polybutylene terephtalate (PBT), polypropylene (PP) ve acrylonitrile butadiene styrene (ABS) üzerine elektrolitik proses ile fiziksel buhar biriktirme teknolojisinin birlikte kullanıldığı kombine kaplama prosesi uygulanmıştır. Şeffaf polimerler olan styrene acrylonitrile (SAN), general purpose polystyrene (GPPS) ve polycarbonate (PC) üzerine ise yalnızca fiziksel buhar biriktirme teknolojisi kullanılarak arka yüz kaplama prosesi uygulanmıştır. Her iki proses için de metalik kaplama yapılmış malzemelerin özellikleri araştırılmıştır. Çalışmanın deneysel kısmında,uygulanan kaplamaların polimer malzeme üzerine yapışmalarının ve tutunabilirliklerinin kontrol edilmesi amacıyla farklı testler uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.
In this study, polymers which couldn’t be coated with electrolytic technique are coated with PVD (Physical Vapor Deposition) technology. Polystyrene (PS), polybutylene terephtalate (PBT), polypropylene (PP) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) polymers are coated with combined coating process. Electrolytic and PVD techniques are used together at combined coating process. Transparent polymers, styrene acrylonitrile (SAN), general purpose polystyrene (GPPS) and polycarbonate (PC) are coated with back surface coating process. Polymers are only coated with PVD technique at back surface process. Also, properties of metallic coated polymers are analyzed for both processes. In the experimental part of this study, different test are made on coated specimens for controlling adhesion and implantation of the coatings and test results are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Metalik kaplama, fiziksel buhar biriktirme, kombine kaplama, arka yüz kaplama, Metallic coating, physical vapor deposition, combined coating, back surface coating
Alıntı