4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin Avrupa Birliği mevzuatına uyumunun değerlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunlar

thumbnail.default.alt
Tarih
19.11.2009
Yazarlar
Akpınar, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kamu alımlarını düzenleyen mevzuatlar, diğer bütün ülkeler için olduğu gibi, ülkemiz için de çok büyük öneme sahip metinlerdir. Bu düzenlemelerin etkin, şeffaf ve başarılı ihaleler yapılmasını sağlayacak biçimde hazırlanmaları gerekmektedir. Ülkemizde kamu satın alımlarını düzenleyen kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’dur. Kamu ihale sistemimize büyük değişiklikler getiren bu kanun, önceki benzerlerinin uygulamasında karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak, 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra da kanun, zaman içerisinde ortaya çıkan problemler ve üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği mevzuatına tam uyumun sağlanabilmesi için, birçok değişikliğe uğramıştır. Ancak yapılan değişikliklerin bütününün, bu amaçlara tam olarak hizmet etmediği; ihale sisteminin halen tartışmaya açık birçok unsur içerdiği gerçeği karşımıza çıkmaktadır.
Regulations codifying public purchases are highly important texts for our country as well as for other countries. These regulations have to be prepared in a way to ensure that they provide efficient, transparent and successful tenders. In our country, the law that regulates public purchases is The Public Procurement Law, (no. 4734). This law that brings about a lot of changes to our public tender system was enacted on 01. 01. 2003, in order to solve the problems of the operation that the previous ones had previously encountered. Since that date, the law has undergone many changes because of various problems that arose within time and in order to provide an ultimate accordance with the European Union Regulations as we aim to be a member of EU. All the changes that were made, however, seem not to serve these purposes accordingly and the tender system still has many arguable issues at hand.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kamu İhale Kanunu, Avrupa Birliği, Public Procurement Law, European Union
Alıntı