Bir Otel Yapısının Deprem Güvenliğinin Saptanması Ve Güçlendirme Sonrası Dinamik Karakteristiklerindeki Değişimlerin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Hasgür, Zeki tr_TR
dc.contributor.author Yılmaz, Yıldırım M. tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-01T13:54:44Z
dc.date.available 2015-12-01T13:54:44Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Yapılan bu çalışmada, bir otel yapısının deprem güvenliğinin saptanması ve güçlendirme sonrası dinamik karakteristiklerindeki değişimler incelenmiştir. İlk olarak söz konusu bina ve binanın oturduğu zemin ile ilgili bilgiler verilerek yapısal analize esas modelleme ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik gereği bina taşıyıcı sistemi, yapıdaki düzensizlikler, spektral ivme katsayısı, deprem yükü azaltma katsayısı belirlenmiş ve Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile yatay deprem yükü hesabı yapılmıştır. Ayrıca yapının deprem güvenliğinin tespitinde ampirik esaslı iki metod kullanılmıştır. Söz konusu metodlar da bu çalışma kapsamında detaylı olarak anlatılmıştır. Güçlendirme yöntemi olarak kolonların mantolanması ve taşıyıcı sisteme ilave betonarme perdeler eklenmesi yöntemleri kullanılmıştır. İlave olarak taşıyıcı sisteme yerleştirilecek perdelerin yeri ve miktarının belirlenmesinde izlenen yollar bu kapsamda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu anlamda devrilme momenti tahkiklerinin önemi açıkça ortaya koyulmuştur. Deprem yüklerinin büyük bir kısmının ilave perdelerle karşılanması amaç edinilerek sadece taşıma gücü kapasitesini aşan kolonlara mantolama yapılmıştır. Son olarak ise güçlendirme sonrası bahse konu yapıya ait dinamik karakteristiklerdeki değişiklikler ortaya koyulmuştur. Mevcut yapı ile güçlendirilmiş yapı ve alternatif güçlendirme yöntemlerine ait taşıyıcı sistemlerin moment, normal kuvvet, peryot ve deplasman değerlerindeki değişiklikler, şekiller ve tablolar yardımıyla karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Böylece depreme dayanıklı yapı tasarımda uygulanması gereken koşullar açıkça vurgulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The subject of this thesis study is determination of seismic safety and investigation of changes in dynamic characteristics upon strengthening for a hotel building. First of all, basic data related to building and properties of soil on which it sits is presented. After that, modeling studies that form the basis of structural analysis is explained. Then structural system, irregularities included, spectral acceleration coefficient, seismic load reduction factor are determined for the building as a requirement of “Specification for Structures to be Built in Disaster Areas” and horizontal earthquake load is calculated using Equivalent Seismic Load Method. Two empirical methods used for determination of seismic safety is also included in this section. Both methods are explained in detail in context of section. Jacketing of columns and addition of shear walls to structural system are the methods used in order to strengthen the building. Methods used for determination of number and location of shear walls added to structural system are explained in detail in the section. Regarding that point the importance of investigation of overturning moment is figured out/clarified. Strengthening application is performed with the goal of carrying high portion of earthquake loads by added shear walls and only columns that carry load exceeding its ultimate strength capacity are strengthened. Finally, changes in dynamical characteristics that occurred upon strengthening have been presented. Changes in moment, axial force, period and displacement values for investigated building, strengthened building and different strengthening alternatives have been comparatively explained using figures and tables. Doing so rules that need to be applied in earthquake resistant design have been emphasized. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10805
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Deprem tr_TR
dc.subject Güçlendirme tr_TR
dc.subject Dinamik karakteristikler tr_TR
dc.subject Earthquake en_US
dc.subject Strenghtening en_US
dc.subject Dynamic Characteristics en_US
dc.title Bir Otel Yapısının Deprem Güvenliğinin Saptanması Ve Güçlendirme Sonrası Dinamik Karakteristiklerindeki Değişimlerin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Seismic Safety And Investigation Of Changes In Dynamic Characteristics Upon Strengthening For A Hotel Building en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1505.pdf
Boyut:
3.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama