Bir Tekstil İşletmesinin Yönetiminde Kantitatif Karar Verme Yöntemlerinin Uygulanması

dc.contributor.advisor Önder, Emel tr_TR
dc.contributor.author Yılmaz, Asiye tr_TR
dc.contributor.department Tekstil Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Textile Engineering en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-11T16:16:49Z
dc.date.available 2015-12-11T16:16:49Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Karar verme, alternatifleri yaratarak ve değerlendirerek alternatifler arasından seçim yapma sürecidir. Çetin rekabet koşulları altında , tekstil işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için, işletmelerde etkin ve profesyonel kararların alınması şarttır. Bu çalışmanın amacı, kantitatif karar verme tekniklerinin kullanımı ile yönetim kararlarının etkinliğinin ve kalitesinin nasıl arttırılabileceğini göstermektir. Birinci bölüm iki kısımda tartışılmıştır. Bunlar; karar verme süreci ve planlama sürecidir. Birinci konuda tartışılan temel başlıklar ; karar verme süreci ve özellikleri, yönetim kararları çeşitleri ve karar ortamlarıdır. Ayrıca karar verme sürecinde grup metotlarının ve çalışanların bu sürece katılımlarının önemine değinilmiştir. İkinci kısımda ise planlama süreci ile planlama süreci arasındaki ilişki açıklandıktan sonra , planlama süreci izah edilmiş ve planlama seviyeleri incelenmiştir. İkinci bölümde , yönetim kararlarında kantitatif tekniklerin önemi vurgulandıktan sonra , bazı istatistiki kantitatif teknikler açıklanmıştır. Bunlar; karar kriterleri, Markov zincirleri ve karar ağaçlarıdır. Karar ağaçları karar sürecinde bağımlı kararların ardıl bir şekilde alınmasında kullanılırlar. Karar kriterleri ise alternatiflerin amaca ulaştırmasında niceliksel ölçüt oluştururlar. Alternatiflerin değerlendirmesini ve elenmesini sağlarlar. Markov zincirleri ise üretimdeki kayıpların analiz edilmesinde ve tamir-bakım gibi çeşitli durumlar için politikaların tespitinde kullanılırlar. Üçüncü bölümde bu teknikler , bir dokuma fabrikasında karar analizinde kullanılmışlardır. Son kısım ise tartışma ve sonuçtan oluşmaktadır. Ayrıca tekstil işletmeleri için bazı önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Decision making is the process of generating and evaluating alternatives and making choices among them. To survive and prosper under the hard competition conditions , professional and effective decisions should be made in textile organizations.The aim of this study is to show, how the quality and effectiveness of the managerial decisions can be increased by using quantitative decision making techniques.Part 1 , is discussed in two sections : decision making process and planning process. The basic titles that are discussed in the first section are ; decision making process and properties of it, types of managerial decisions and decision environments. Also the importance of the group methods and worker participation in decision making process is mentioned. In the second section , after expressing the relationship between planning and decision processes , the planning process and levels of planning are described.In Part 2, after demonstrating the importance of quantitative techniques in managerial decisions , some of the probabilistic quantitative techniques are explained. These are ; decision criterias, Markov chains and decision threes. Decision threes are used in decision process in which dependent decisions are made in tandem. The decision criteria, provides a quantifiable measure of the degree to which alternative attains an objective. It evaluates and sorts alternatives. Markov chains are used to analyse the losses during the production and find an optimal policy for many situations like maintenance policy.In Part 3, these techniques are used to make decision analyse in a weaving factory.Last part consists of conclusions and discussion. Also some suggestions are given. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11343
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Karar verme süreci tr_TR
dc.subject karar ağacı tr_TR
dc.subject karar kriterleri tr_TR
dc.subject markov zincirleri tr_TR
dc.subject planlama süreci. tr_TR
dc.subject Decision making process en_US
dc.subject decision tree en_US
dc.subject decision criterias en_US
dc.subject Markov chains en_US
dc.subject planning process en_US
dc.title Bir Tekstil İşletmesinin Yönetiminde Kantitatif Karar Verme Yöntemlerinin Uygulanması tr_TR
dc.title.alternative Application Of Quantitative Techniques To A Textile Mill Smanagement en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1176.pdf
Boyut:
3.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama