İstanbul'da Yaygın Eğitimde Görülen Bağlama Öğretim Problemleri

dc.contributor.advisor Koç, Adnan tr_TR
dc.contributor.author İkiz, Fuat tr_TR
dc.contributor.authorID 264410 tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music  en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-19T12:07:05Z
dc.date.available 2017-01-19T12:07:05Z
dc.date.issued 2010
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010 en_US
dc.description.abstract Yaygın eğitim alanındaki müzik kurslarında en çok ilgi gören branşlardan biri bağlama eğitim ve öğretimidir. Geleneksel olarak usta-çırak ilişkisi ile aktarılan ve yaşatılan bu çalgı, doğaldır ki, günümüz eğitim anlayışı içerisinde bazı öğrenme ve öğretme güçlükleri ile karşılaşmaktadır. Bu sorunların daha iyi anlaşılması için, öncelikle eğitim, metot, yöntem, öğretme, öğrenme vb. konular ile bağlama çalgısının temel özelliklerini bilmek yol gösterici olacaktır. Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde ve sayıları gün geçtikçe artan kurs merkezlerinde, bağlama öğretimi konusunda her yaştan insanın beklentilerini karşılamaya yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Halk eğitim merkezleri, kültür merkezleri, belediye kursları, özel dershaneler ve bireysel çalışmalar, İstanbul'da yaygın bağlama eğitiminin uygulama alanlarıdır. Bu alanlarda yaptığımız araştırma sonucunda görülmüştür ki, yaygın eğitimdeki bağlama öğretim problemleri iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; yaygın eğitimin kendi yapısı, işleyişi ile ilgili problemler ve bağlama çalgısının öğretimi ile ilgili teknik sorunlardır. Hazırladığımız bu tez çalışması, İstanbul'da bu alanda eğitim veren kurum ve kuruluşlardaki bağlama eğitiminde karşılaşılan problemlerinin tespiti niteliğindedir. Kentin coğrafi olarak değişik bölgelerinde, öğrenci yoğunluğu yüksek olan merkezler tercih edilmiş, bu kurumların genel profili, amaçları ve bağlama eğitimi ile ilgili faaliyetleri aktarılmaya çalışılmıştır. Bu kurumlardaki bağlama öğretmenleri ile görüşmeler yapılmış, anket ve röportajlarla yaygın bağlama öğretiminin sorunları tespit edilerek, aksaklıkların kaynağının bulunmasına gayret edilmiştir. Toplam olarak beş bölümde oluşturduğumuz bu çalışma, ilk olarak konu hakkında ön bilgi niteliğindeki giriş bölümünden oluşmaktadır. Bu bölümde araştırmamızın kapsamı, amacı ve önemi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, konuyla ilgili genel bilgiler olan örgün eğitim, yaygın eğitim, metot, yöntem, öğretme ve öğrenme vb. konular anlatılmaya çalışılmış, ayrıca yaygın eğitimin ve bağlama çalgısının kısa bir geçmişi ile beraber bu sazın temel özelliklerinden de bahsedilmiştir. İstanbul'daki yaygın bağlama eğitimini gerçekleştiren kurum ve kuruluşları incelediğimiz üçüncü bölüm, kentteki değişik kurs merkezlerini tanıtıcı ve buradaki öğretmenlerin görüşlerini açıklayıcı niteliktedir. Çoğunlukla halk eğitim merkezleri ve buna bağlı çalışan kuruluşlardaki eğitim şekli irdelenmeye çalışılmış, ayrıca bu alanda tecrübe sahibi uzman kişilerin görüşleri ile de konu, kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Sahada gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonucunda ortaya çıkan metot, yöntem, öğretici, öğrenci, fiziki ortam ve yardımcı donanım malzemeleri ile ilgili aksaklıklar, dördüncü bölümde ortaya konulmuştur. Sonuç bölümünde ise, yaygın eğitimdeki bağlama öğretim problemlerini gidermek amacıyla, mevcut durum değerlendirilerek, aksaklıkların giderilmesi, yanlışların düzeltilmesi ve bu alanda yeni düzenlemelerin yapılması ile ilgili görüş ve önerilere yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Bağlama education and tuition is one of the most preferred branches in musical classes of mass education. This instrument, that is traditionally transferred and cherished through the relationship of master- apprentice; naturally encounters some learning and teaching difficulties in today? s educational approach. In order to figure out these problems better, first of all knowing the relation between the basic characteristics of the instrument bağlama and the subjects such as education, methodology, process, teaching, learning etc. would guide us. Especially in metropolises like Istanbul and in educational centers that are increasing in number day by day, educational activities are held to meet the expectations of people of all ages about bağlama education. Public education centers, cultural centers, classes presented by the municipalities, private training centers and individual practices are the areas of mass education on bağlama. It is evident in our research in these areas that two main topics cover the problems of bağlama teaching in mass education. These are; the structure of mass education itself, the problems about its operation and the methodological teaching problems of bağlama education. The thesis research we have prepared is the determination of the problems in bağlama education that are carried in the institutions and foundations of Istanbul which spare education on this area. Around the geographically varied areas, centers which have high rate of populousness are mostly preferred; the aims and the overall outline of these institutions are intended to be illustrated together with their activities on bağlama education. Negotiations with bağlama teachers of these institutions are held; the issues of bağlama tuition in mass education are detected through surveys and interviews and finding out the reason of these drawbacks. This study that we have arranged in five sections in total begins with the introduction part as foreknowledge. In this section, the scope, aim and importance of our research are mentioned. In the following section, general knowledge such as formal education, mass education, methodology, process, teaching and learning are proved to be expressed, moreover, this instruments? basic characteristics are mentioned together with a short history of the instrument bağlama and mass education. The third part, which we surveyed bağlama tuition in mass education within the institutions and foundations of Istanbul, reports the introductions of varied educational centers and the views of teachers working there. The method of education predominantly in public education centers and related institutions under these centers is intended to be investigated; furthermore, the opinions of the experts experienced in this area are taken into account comprehensively. The drawbacks of the method, the practice, teacher, student, physical environment and additional installation equipment, exposed after the researches we have carried out in the field, are exposed in the fourth section. In the conclusion part, in order to overcome the problems of bağlama tuition in mass education, with the evaluation of the current situation; views and opinions about resolving the problems, amending the faults and making new arrangements in this area are involved. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12638
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Bağlama tr_TR
dc.subject Halk eğitim merkezleri tr_TR
dc.subject Halk müziği tr_TR
dc.subject Kültür merkezleri tr_TR
dc.subject Müzik aletleri tr_TR
dc.subject Müzik eğitimi tr_TR
dc.subject Müzik öğretimi tr_TR
dc.subject Türk halk müziği tr_TR
dc.subject Yaygın eğitim tr_TR
dc.subject Yöntemler tr_TR
dc.subject Öğretim sorunları tr_TR
dc.subject Öğretim yöntemleri tr_TR
dc.subject İstanbul tr_TR
dc.subject Music en_US
dc.subject Bağlama en_US
dc.subject Folk education centrals en_US
dc.subject Folk music en_US
dc.subject Cultural centers en_US
dc.subject Musical instruments en_US
dc.subject Music education en_US
dc.subject Music learning en_US
dc.subject Turkish folk music en_US
dc.subject Non-formal education en_US
dc.subject Methods en_US
dc.subject Teaching problems en_US
dc.subject Instsruction methods en_US
dc.subject İstanbul en_US
dc.title İstanbul'da Yaygın Eğitimde Görülen Bağlama Öğretim Problemleri tr_TR
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
415961003.pdf
Boyut:
9.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama