Perakende Ürünlerinin Promosyon Dönemlerindeki Talebinin Tahmin Edilmesi Ve Bir Tahmin Modeli Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-03
Yazarlar
Sürmeli, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması, İstanbul daki yerel bir süpermarket zincirinin işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amaçları, promosyon talebini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve söz konusu firma için bir promosyon talep tahmin modeli geliştirilmesidir. Çalışma kapsamında öncelikle promosyon talebini etkileyen faktörler incelenmiş, bu faktörler içerisinden firma bünyesinde erişilebilen sınırlı sayıda değişken belirlenerek bir çoklu regresyon modeli oluşturulmuştur. Tahmin modelinde yüzde indirim miktarı, ürünün önceki promosyonlardaki performansı, ürünün promosyon sıklığı ve ürün grubunda aynı anda promosyonda olan ürün sayısı gibi çeşitli faktörler dikkate alınmış ve en önemlisi indirim miktarı olmak üzere pek çoğu anlamlı bulunmuştur. Ardından modelin talep tahmin performansı incelenmiş ve literatürde daha fazla sayıda değişken ve daha çok gözlemden yararlanan promosyon talep tahmin modelleriyle benzer bir tahmin başarısı gösterdiği görülmüştür.
This master thesis aims to develop a promotional sales forecasting model for a local supermarket chain operating in İstanbul. First, the factors affecting the promotional sales are investigated from the literature. Among these factors, those that are more important and more accessible by the company, are selected as the independent variables of the regression model. Among these variables are relative discount, performance of the promotional product during previous promotions, number of promotional products in sub category, promotion frequency and product category and holidays. Despite having relatively lower number of observations and less variables included in the model compared to the recently performed studies in the area of promotional forecasting, the developed model performed similar to the other studies in terms of forecasting accuracy and explanatory power. Based on the results of the regression analysis, relative discount is unsurprisingly found to have the strongest impact on the promotional lift.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Promosyon Satışları, Talep Tahmini, Çoklu Regresyon Analizi, Promotional Sales, Demand Forecasting, Multiple Regression Analysis
Alıntı