Hızlı Tüketim Mallarında Ambalajın Satın Alma Davranışına Etkisi Üzerine Bir Model Önerisi

dc.contributor.advisor Uray, Nimet tr_TR
dc.contributor.author Kocamanlar, Ebru tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-07-09 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:15Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:15Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı ambalaj fonksiyonlarının satın alma kararına etkisini incelemektir. Literatür araştırmasından elde edilen bulgularla yapılan saha çalışması, açıklayıcı ve tanımlayıcı olmak üzere iki ayrı bölümde gerçekleştirilmiştir. Açıklayıcı araştırma kapsamında yer alan mini grup tartışmaları ambalajın hangi fonksiyonlarının satın alma kararında etkili olduğunu ve hangi ürün grupları için daha etkili bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır. Açıklayıcı araştırma sonrasında gerçekleştirilen tanımlayıcı araştırma kapsamında 224 kişiye anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS programında değerlendirilmiştir. Çalışmada hızlı tüketim malları kategorisinde seçilmiş ürünler için ambalajın iletişim odaklı ve fonksiyonel özelliklerinin satın alma kararı veya ürün tercihi üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Ayrıca zaman baskısının, alışveriş yerinin, alışveriş niteliğinin, marka bağlılığının ambalajın fonksiyonel ve iletişim odaklı özellikleri ile satın alma tercihi ilişkisine nasıl ve ne yönde etki ettiği analiz edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to observe the effect of the packaging functions on the purchasing decisions. The field reserch done by the data obtained from literature scan has been executed in two seperate parts; explanatory and descriptive. Mini group debates which took place in the extent of the explanatory reserch reveals the determining functions of packaging on purchasing behaviors and the power of it on particular product groups. A survey has been applied to 224 individuals as the descriptive part of the study following the explanatory research. The results of the survey have been evaluated with the SPSS programme. In this work the effects of communicational and functional features of packaging on purchasing decisions have been analyzed. In addition to this, the relation between; the effect of the communucation focused features and the functional specialties of the packaging on purchasing decisions; and the decisive aspects of time stamp, shopping place, the characteristics of the shopping and the brand loyalty have been analyzed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2085
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ambalaj tr_TR
dc.subject ambalaj fonksiyonları tr_TR
dc.subject satın alma kararı tr_TR
dc.subject tüketici davranışı. tr_TR
dc.subject Packaging en_US
dc.subject packaging functions en_US
dc.subject purchasing decision en_US
dc.subject consumer behaviour. en_US
dc.title Hızlı Tüketim Mallarında Ambalajın Satın Alma Davranışına Etkisi Üzerine Bir Model Önerisi tr_TR
dc.title.alternative A Suggession For A Model On The Effect Of Packaging On The Purchasing Behaviours For Fast Consumption Goods en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8749.pdf
Boyut:
1.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama