Kuru İncirde Aflatoksin Varlığının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Meçik, Nesrin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Ege Bölgesi, çeşitli ilçelerinden toplanan kuru incir numunelerinde aflatoksin varlığını tespit etmek amacıyla, HPLC ve ELISA yöntemleri kullanılmıştır. Kuru incir numunelerinde ELISA analizi AgraQuant® 1-20 Toplam Aflatoksin test prosedürüne göre yapılmıştır. Kuru incir numunelerinde HPLC ile aflatoksin analizi AOAC 999.07 Fıstık Ezmesi, Antepfıstığı ezmesi, İncir Ezmesi ve Acı Pulbiber Tozunda Aflatoksin Belirlenmesi resmi metoduna göre Kolon Sonrası Türevlendirme ile Immunoafinite kolon Sıvı Kromatografi yöntemiyle yapılmıştır.Çalışma sonunda kuru incir numunelerinde ELISA ile ölçülen toplam aflatoksin değerleri HPLC ile elde edilen değerlerden oldukça yüksek olduğu görülmüştür. ELISA metodunun aflatoksin analizinde değişken sonuçlar vermesi, bu metodun tarama amaçlı kullanılabileceğini göstermektedir.
In this study dried fig samples obtained from Agean region of Turkey were analyzed with HPLC and ELISA methods in order to determine aflatoxin presence. In HPLC method, samples were analysed by AOAC 999.07 “Immunoaffinity Column Cleanup with Liquid Chromatography Using Post-Column Bromination for Determination of Aflatoxins in Peanut Butter, Pistachio Paste, Fig Paste and Paprika Powder” method. In ELISA method the presence of aflatoxin in dried fig samples were firstly analyzed with ELISA AgraQuant® 1-20 Toplam Aflatoxin test procedure. Total aflatoxin levels analyzed by ELISA were higher than aflatoxin levels detected by HPLC. Due to high variability between data obtained by ELISA method and HPLC methods, it was concluded that ELISA method it is applicable only as a screening method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
HPLC yöntemi, ELISA, aflatoksinler, incir, HPLC, ELISA, aflatoxins, fig
Alıntı