Linux işletim sistemi için Tex ve Pictex eğitim programları

dc.contributor.advisor Demiralp, Metin
dc.contributor.author Çelikten, Aydın
dc.contributor.authorID 55969
dc.contributor.department Mühendislik Bilimleri tr_TR
dc.date.accessioned 2023-03-02T13:22:13Z
dc.date.available 2023-03-02T13:22:13Z
dc.date.issued 1996
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996 tr_TR
dc.description.abstract Günümüzde, bilginin paylaşımı her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Çünkü bilgi, ancak paylaşıldığı zaman insanoğluna faydalı olmaktadır. Öyle ki, bilgiye daha hızlı ulaşabilmek için kurulan bilgisa yar ağlarıyla birkaç saniye içerisinde, binlerce kilometre ötedeki bilgilerin, bilgisayar ekranında görülebilmesi mümkün olmuştur. TEX dili, yaratılan bilimsel eserlerin başkalarına etkileyici biçim de sunulabilmesi için geliştirilmiş bir yazım dilidir. Editörlerden farklı olarak, programlanabilme ve makineden bağımsız olma özelliklerine sahip tir. Yani TEX' in sınırları, belirli olanaklar çerçevesinde, genişletilebilir. Yine TEX donanımdan bağımsız olarak her makinede çalışabilir. İ.T.U Pen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Labarotuvarlarmda Linux işletim sistemi kullanılmaktadır ve TEX, öğrenciler tarafından çeşitli a- maçlarla sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yüksek lisans tezinin konusu olan TEX ve PICTEX eğitim programları, kullanıcıların TEX kullanırken kar şılaştıkları sorunları bilgisayar başında çözebilmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Programlar C dilinde, Linux işletim sistemi al tında ve XWindows ortamında çalışacak şekilde hazırlanmışlardır. Prog ramlarda normal C kodunun yanısıra XWindows ortamı ile ilgili üst düzey komutlar da kullanılmıştır. Anlatılan konular örneklerle desteklenmiştir ve örnek görmek istenirse, TEX çıktılarının ekranda görülebilmesini sağ layan "xdvi" programı çağırılarak konu ile ilgili örneği incelemek müm kündür. Tez 5 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş bölümü olup konunun tanıtımı yapılmakta, ikinci bölümde programın nasıl kullanılacağı açıklan makta, üçüncü bölümde programın yapısı hakkında bilgi verilmekte, dör düncü bölümde, TEX eğitim programında anlatılan konuların metinleri; beşinci bölümde ise, PICTEX eğitim programında anlatılan konuların metinleri verilmiştir. Programların çıktıları ise eklerde verilmiştir. tr_TR
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/22083
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Eğitim programları tr_TR
dc.subject Sistem analizi tr_TR
dc.subject İşletim sistemleri tr_TR
dc.subject Education programs en_US
dc.subject System analysis en_US
dc.subject Operating systems en_US
dc.title Linux işletim sistemi için Tex ve Pictex eğitim programları
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
55969.pdf
Boyut:
9.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama