Hermetik Pistonlu Kompresörlerde Yağlama

dc.contributor.advisor Onbaşıoğlu, Seyhan Uygur tr_TR
dc.contributor.author Ünal, Şükrü Barış tr_TR
dc.contributor.department Enerji tr_TR
dc.contributor.department Energy en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-23T13:31:16Z
dc.date.available 2015-10-23T13:31:16Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Enerji kaynaklarının azalması ve artan enerji maliyetleri, kompresörlerin daha verimli ve daha uzun ömürlü olmasını gerektirmektedir. Bu durum, kompresör enerji tüketimini ve ömrünü belirleyen iki ana unsurun; sürtünmenin ve aşınmanın azaltılması ihtiyacını doğurur. Sürtünme ve aşınmanın azaltılmasında, kompresör yataklarının tasarımı kadar, yataklarda yağlama için gerekli yağ debisini sağlayabilen bir yağlama sisteminin tasarlanması da büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, tasarlanan yağlama sistemlerinin yeterliliği, deneysel ve analitik yolla incelenmiştir. İlk deneysel çalışmada, önceden var olan bir deney düzeneği işler hale getirilerek yağlama sisteminin debisine etki eden parametreler incelenmiştir. Bu düzenek ile yapılan ölçümlerde, yağlama sisteminin tamamının kullanılamaması nedeniyle, yağlama sisteminin gerçek yağ debisi tespit edilememiştir. Ancak, yağ debisinin, devir, sıcaklık ve yağ seviyesi ile ilişkisi belirlenmiştir. İkinci deneysel çalışmada, gerçek yağ debisinin ölçülebildiği bir deney düzeneği hazırlanmıştır. Bu deney düzeneği ile, tasarlanan yağlama sistemlerinin farklı devirlerde toplam yağ debisi ölçümleri gerçekleştilmiştir. Çalışmanın analitik kısmında, dinamik yüklü kompresör yataklarının kısa yatak kabulü ile analizi gerçekleştirilmiş ve her bir yatağa beslenmesi gereken yağ debisinin kompresör çalışma devri ile değişimi hesaplanmıştır. Hesaplanan yağ debileri toplanarak, kompresör yataklarının ihtiyaç duyduğu toplam yağ debisinin kompresör çalışma devri ile değişimi tespit edilmiştir. Sonuç olarak, analitik hesaplama yöntemiyle elde edilen gerekli toplam yağ debisi ile deneysel yolla tespit edilen yataklara beslenen toplam yağ debisi karşılaştırılarak, yağlama sisteminin güvenilirliği belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Due to reduction in energy sources and increase in cost of energy, compressors should be more efficient and longlasting. This fact leads to friction loss and wear reduction requirement in compressors. In reduction of friction loss and wear, the design of lubrication system that supplies required oil flow rate within the bearings is very crucial as well as bearing design. In this study, sufficiency of the designed lubrication system is investigated both by analitical and experimental methods. In the first experimental study, an existing experimental set up has been improved and the parameters that affect the flow rate of the lubrication system have been investigated. Real flow rate of lubrication system could not be determined with the measurements from this experimental set up due to an inability to assembly whole elements of the lubrication system into the set.up. Yet, the changes in oil flow rate with temperature, revolution speed and oil level have been observed. In the second experimental study, an experimental setup has been designed in which the real oil flow rate can be measured. In this setup, oil flow rates in different revolution speed have been measured. In the analytical part of the study, dynamically loaded bearings have been analized with short bearing solution and the change in required oil flow rate for each bearing with revolution speed have been calculated. Calculated oil flow rates for each bearing have been summed up and the change in total oil flow rate necessary for all bearings with revolution speed were determined. On the whole, for a designed oil supply system, requried total flow rate calculated by analytical methods is compared to supplied total flow rate measured by experimental methods and the reliablity of oil supply system is determined accordingly. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9833
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject yağlama tr_TR
dc.subject kompresör tr_TR
dc.subject yağ pompası tr_TR
dc.subject viskozite tr_TR
dc.subject yatak tr_TR
dc.subject kısa yatak kabulü tr_TR
dc.subject yağ debisi tr_TR
dc.subject lubricaton en_US
dc.subject oil pump en_US
dc.subject compressor en_US
dc.subject viskosity en_US
dc.subject bearing en_US
dc.subject short bearing approximation en_US
dc.subject oil flow rate en_US
dc.title Hermetik Pistonlu Kompresörlerde Yağlama tr_TR
dc.title.alternative Lubrication In Hermetic Reciprocating Compressors en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2883.pdf
Boyut:
2.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama