Atık Ağartma Toprağı Yağının Enzimatik Hidrolizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alptekin, Emel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, atık ağartma toprağı yağının enzimatik hidrolizi ile serbest yağ asitleri üretimi incelenmiştir. Sıvı yağ rafinasyon prosesinde bitkisel yağların %0,1-3’ ü kadar kullanılan aktive ağartma toprağı (AAT), rafinasyon işlemlerinde yağların %25-40’ ını adsorplayarak rafinasyon kaybına neden olur. Yağ, hekzan ile atık aktive ağartma toprağından ( AAAT) ekstrakte edilmiş ve Rhizomucor miehei (Lipozyme RM IM) lipazı kullanılarak enzimatik hidroliz reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Çeşitli enzim miktarı, sıcaklık, su ve tampon çözelti içeriğinde yürütülen reaksiyonlarla hidroliz reaksiyonunun optimum koşullarının belirlenmesine çalışılmıştır. AAT’nin yağ içeriği %25,8, bu yağın asit ve sabunlaşma değerleri 6,1 ve 193,6 mg KOH/g yağ olarak belirlenmiştir. 1:2 su:yağ ağırlık oranında yürütülen hidroliz reaksiyonlarında, en yüksek asit içeriğinin (%69,3) 60 oC’ de yağ ağırlığının %15’i kadar enzim varlığında ve 5 saatlik reaksiyon sonunda elde edildiği saptanmıştır.
In this study, the production of fatty acids from the waste activated bleaching earth (ABE) oil was investigated. In general ABE adsorbs 25-40% (w/w) of vegetable oil. Waste oil was extracted from waste ABE with hexane and the enzymatic hydrolysis reactions were conducted using lipase from Rhizomucor miehei ( Lipozym RM IM ). The oil content of waste ABE was 25,8, acid and saponification values of oil were 6,1 and 193,6 mg KOH/ g oil, respectively. The effects of the reaction conditions on the waste oil hydrolysis were investigated carriying out the reactions using 1:2 water:oil ratio. The highest fatty acids contents (69,3%) were obtained at 60 oC using %15 enzyme based on oil weight after the reaction time of 5 hours.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Hidroliz, Enzimatik, Ağartma Toprağı, Atık yağ, Hydrolysis, Enzymatic, Waste Oil, Bleaching earth
Alıntı