Tasarım Araştırmalarında Televizyonun Veri Kaynağı Olarak Kullanılması: ‘yemekteyiz’ Programı Üzerinden Mutfak Kültürünün İncelenmesi

dc.contributor.advisor Bağlı, Hümanur tr_TR
dc.contributor.author Gürbüz, Fatma Nur tr_TR
dc.contributor.authorID 404448 tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-06-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:19:39Z
dc.date.available 2015-04-29T10:19:39Z
dc.date.issued 2011-06-30 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Tasarım araştırmaları, ürünleri birçok farklı yönden inceleyebilir. Ürünlerin kültürlere olan etkileri ya da kültürlere göre şekillenişleri, insanların ürünler ile kurdukları bağlar veya onlara yükledikleri anlamlar, insan aktivitesinin nesneler ile ilişkisi, nesne-insan etkileşimi gibi konuları inceleyebilir. Bu konu çeşitliliği içinde tasarım araştırmaları niceliksel ve niteliksel türde birçok yöntemle yapılmaktadır. Maddi kültür çalışmaları disiplin olarak tasarım araştırmaları açısından büyük önem taşır. Tasarımın nesne ile olan bağlarını inceleyen bu konu başlığının sosyoloji ve etnografi ile olan yakın ilişkisi de yürütülen tasarım araştırmasının çok disiplinli olmasını sağlamaktadır. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi bilimsel araştırma verilerinin toplanabileceği ortamlarının da değişmesine neden olmuştur. İnternetin, yayın teknolojilerinin, sanal ortamların, sosyal medyanın, kısacası insanın iletişim kurduğu ve bir takım aktivitelerde bulunduğu ortamların sayısı hızla artmıştır. Bu anlamda televizyon bir tasarım araştırmasının veri kaynağı olarak kullanılabilecek hale gelmektedir. Son dönemde çoğalmakta olan gerçeklik kurgusu içeren programlar (Reality Show) insanların mahrem kabul ettikleri evlerine kendi rızaları ile girerek araştırmacılara önemli bir çalışma alanı sunmaktadır. Bunların en önemli örneği olan ‘Yemekteyiz’, ‘gerçeklik hissi’ yaratmak adına kurgulanma biçimi ile 3.5 saate yakın bir süre boyunca market alışverişi, yemek hazırlama ve misafir ağırlama üzerine önemli bir etnografik kaynak oluşmaktadır. Tüm bu fikirlerden yola çıkarak çalışmanın temel amacı tasarımve kültür araştırmaları açısından önemli bir kaynak olan ‘Yemekteyiz’ programını bir araştırmanın verisi olup olamayacağının denenmesidir. Çalışmanın yöntemi ise, programın hem aktivitenin gözlemlenmesi hem de kişilerin kullandıkları nesnelere ve yaptıkları işlemler ile ilgili söylemlerinin veri seti haline getirilerek, bunlara içerik analizi uygulanması ve nesne/işlem üzerinden mutfağın kavramsal bir analizinin yapılmasıdır. tr_TR
dc.description.abstract Products cananalyzed through different ways as topics of design research. Design research’s interests can be; how the products affect the culture or how productsformed through the culture, people’s bonds with products or meanings attached to these products,human activity through objects, object-human interaction. In this range of main topics, design researchers can conduct different types of -quantitative or qualitative- methods. Material Culture Studies gain an importance in design research. The organic connection between the object and design can be analyzed through material culture. This kind of a design research would be multidisciplinary because of the intersecting relationship of material culture with sociology and ethnography. Lately, improvement in technology changed the mediums for data sources for scientific researches. The context of human communication may substantiate in internet, broadcasting technologies, virtual environments, social media, orbriefly, anywhere people can communicate in. In this sense, television became a useful source of data for a design research. Nowadays increasing numbers of Reality shows broadcast on TVand, welcomes the audience to the intimate living spaces of numerous people by their own consent and they offer researchers a great resourceful work field. ‘Yemekteyiz’, as one the most known types of these shows is an important ethnographic source on shopping for kitchen, preparing food, and entertaining guests at home, with its 3.5 hour editing for a Reality affect. According to ideas above, the main aim of this research is to test the TV Show ‘Yemekteyiz’ can become a data source of a research area within design and culture. The method of the research conducting a qualitative and quantitative design research by both observing the program about the kitchen activity and constructing a data set of people’s narratives about objects and processes by coding and analyzing with content analysis leading to a conceptual analysis of kitchen. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/971
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mutfak tr_TR
dc.subject Maddi Kültür tr_TR
dc.subject Televizyon Programları tr_TR
dc.subject Yemekteyiz tr_TR
dc.subject Tasarım Araştırması tr_TR
dc.subject Kitchen en_US
dc.subject Material Culture en_US
dc.subject television Programs en_US
dc.subject Yemekteyiz en_US
dc.subject Design Research en_US
dc.title Tasarım Araştırmalarında Televizyonun Veri Kaynağı Olarak Kullanılması: ‘yemekteyiz’ Programı Üzerinden Mutfak Kültürünün İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Television As A Research Data For Design Research: Analysing The Kitchen Culture Through The Case Of Tv Programme ‘yemekteyiz’ en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11700.pdf
Boyut:
3.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama