İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Rotasyonu Modelleri

dc.contributor.advisor Tanyaş, Mehmet tr_TR
dc.contributor.author Ay, Fatih tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-06T12:07:59Z
dc.date.available 2015-11-06T12:07:59Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışamada iş rotasyonu bir insan kaynakları yönetim aracı olarak incelenmiştir. Öncelikle insan kaynakları yönetim sistemleri hakkında bilgiler verilmiştir. Sonrasında iş rotasyonu kavramsal olarak incelenmiştir. İş rotasyonunun faydaları, önemi, çalışanlarda bulunması gereken özellikler ve sürecin işleyişi ele alınmıştır. İnsan kaynakları süreçleri ile ilişkiler incelenmiştir. Aynı zamanda literatürdeki farklı iş rotasyonu modelleri de ele alınmıştır. Anket yöntemi kullanılarak yapılan iş rotasyonu araştırmasının sonuçları irdelenmiştir. Daha sonra literatüre, incelenen modellere ve yapılan araştırmaya dayanarak bir model geliştirilmiştir. Bu modele göre kıdem, yaş, eğitim, performans, hiyerarşi, kamu politikaları ve uygulanan yeni teknolojiler iş rotasyonunu etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir. İş rotasyonu sürecinin çıktıları olarak ise bireysel gelişim, şirket öğrenmesi, verimlilik, kariyer planlaması, motivasyon, performans ve işyükü azalması belirlenmiştir. Model doğrultusunda bir iş rotasyonu uygulaması incelenmiş, başarılı ve başarısız yönleriyle analiz edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, job rotation is examined as a human resources management tool. First, general information about human resources management is given. Then job rotation is studied conceptually. The benefits, importance and phases of job rotation programs are investigated. The relationships with the human resources processes are examined. In addition, analyses are made on different job rotation models in the literature. A research is made by questionnaire method among the companies. Subsequently, according to this research, literature and investigated models, a new model is developed. In respect of this model, tenure, age, education, performance, hierarchy, public policies and new technologies used affect job rotation programs. And job rotation programs result in individual development, company learning, efficiency, career planning, motivation, performance and less physical workload. At the last part, a real job rotation program was examined in respect of the proposed model. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9940
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İş Rotasyonu tr_TR
dc.subject İnsan Kaynakları Yönetimi tr_TR
dc.subject Job Rotation en_US
dc.subject Human Resources Management en_US
dc.title İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Rotasyonu Modelleri tr_TR
dc.title.alternative Job Rotation Models At Human Resources Management en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3238.pdf
Boyut:
3.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama