Tedarikçi İlşkileri Yönetimi Ve Bir Endüstriyel Şirket Uygulaması

dc.contributor.advisor Baskak, Murat tr_TR
dc.contributor.author Özdursun, Emre tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-03 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:49:27Z
dc.date.available 2015-06-18T16:49:27Z
dc.date.issued 2010-07-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Günümüz iş ortamı, içerisinde geçmişe göre daha fazla rekabeti ve karmaşıklığı barındırmaktadır. Müşteriler hem ürünlerden daha fazla işlev beklemekte hem de ürünlerin var olan işlevlerinden de daha fazla fayda elde etmek istemektedirler. Bu talepleri ve beklentileri doğru şekilde yönetebilmek için firmalar müşterilerinin ne istediklerini net olarak algılamalı ve başta tedârik olmak üzere, üretim, nakliye vb. konularındaki yetkinliklerini arttırma yoluna gitmelidirler. Bu yetkinlik artışı ise son yıllarda müşteri tarafında “Müşteri İlişkileri Yönetimi” ve tedârikçi tarafında ise “SRM-Tedârikçi İlişkileri Yönetimi” süreçleri ile sağlanmaktadır. Bu tez çalışması üç bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde satınalma ve tedârik fonksiyonu kavramı üzerinde durulmuş, ikinci bölümde tedârikçi ilişkileri yönetimi kavramı incelenmiştir. Son bölümde ise endüstriyel bir firma olan XYZ firmasına özgü bir tedârikçi ilişkileri yönetim modellemesi tasarlanmış ve iki malzeme grubu için tasarlanan bu model kullanılarak XYZ firmasının tedarikçi ilişkileri yönetimi hakkında sonuçlara ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract According to the past, competition and business complexity in business environment is much more. Customers expect not only more funtionalities form the products but also expect more benefits from the existing functionalities. In order to manage this process efficiently, firms should understand customers willings accurately and punctually. Moreover to satisfy the customers willings, firms should increase their competencies in many ways such as; delivery, production, etc. To increase these competencies firms use “Customer Relationship Management (CRM)” on the customer side and “Supplier Relationship Management (SRM)” on the supplier side. This masterate thesis consist of three main parts. In first part, purchasing and procurement funtionalities are mentioned. Second part is about supplier relationship management concept. In the last part it is designed a private supplier relationship model for XYZ company, that is a manufacturing firm. For two material group, this model is executed. According to this model it is reached to a few conclusions about XYZ firm’s supplier relationship management view. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5731
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tedârikçi ilişkileri yönetimi tr_TR
dc.subject Tedârik stratejisi tr_TR
dc.subject Tedârikçi değerlendirmesi tr_TR
dc.subject Tedârikçi seçimi tr_TR
dc.subject Sözleşme yönetimi tr_TR
dc.subject Harcama analizi tr_TR
dc.subject E-Tedârik tr_TR
dc.subject Supplier relationship management en_US
dc.subject Procurement strategy en_US
dc.subject Supplier evaluation en_US
dc.subject Supplier selection en_US
dc.subject Contract management en_US
dc.subject Spend analysis en_US
dc.subject E-Procurement en_US
dc.title Tedarikçi İlşkileri Yönetimi Ve Bir Endüstriyel Şirket Uygulaması tr_TR
dc.title.alternative Supplier Relationship Management And A Case Study In Manufacturing Company en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
10655.pdf
Boyut:
2.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama