Kadına Yönelik Şiddet Ve Kadın Sığınma Evleri Olgusu

dc.contributor.advisor Arı, Y. Hülya tr_TR
dc.contributor.author Alpago, Ceyda tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:35Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:35Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Toplumda en yaygın şiddet türü olarak ortaya çıkan aile içi ve özellikle de kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan anlaşmalar doğrultusunda irdelenmektedir. Çalışma kapsamında, Türkiye’de de kadınlara eşit, hak ve özgürlükler sağlamasının beklendiği yasalar doğrultusunda, şiddete maruz kalan kadınların barınmalarını sağlayacak kadın sığınma evi olgusu, incelenmektedir. Türkiye’den ve dünyadan ulaşılabilen örneklerin yanısıra, hazırlanmış ve yürürlükte bulunan yönetmelikler ve konuya ilişkin araştırmalara da yer verilmektedir. Kadın sığınma evlerinin nicelik olarak yetersizlikleri saptanmış olup, mekansal özellikleri ve niteliklerine ilişkin bulgular değerlendirilmektedir. İşleyişi ile ilgili öneriler geliştirilerek, sığınma evinin, belli sürelerde değişen kullanıcı gereksinmeleri ve fiziksel yetersizlikleri de gözönüne alınarak, değişebilir, dönüşebilir nitelikte olmaları gerektiği sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The most common type of violence occurs in the society, appears as a domestic and especialy against women, is studied over the national and international agreement Throughout this research, women’s shelter fact is being studied for women who have been suffered from domestic violence, with the expected law which will provide equal rights and freedom towards women is also expected in Turkey as well. With samples across Turkey and worldwide, prepared and ongoing regulations and related researches are also taken place. Women shelters’ quantitive insufficiency has been determined, and residantial features and quality issues are being evaluated. It has been concluded that, the shelter should be modular and convertable regarding to the changes in user needs and physical incapacities. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3359
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Şiddet tr_TR
dc.subject Kadın tr_TR
dc.subject Sığınma Evi tr_TR
dc.subject Uluslararası Anlaşmalar tr_TR
dc.subject Cedaw tr_TR
dc.subject AB Topluluk programları tr_TR
dc.subject Belediyeler Yasası tr_TR
dc.subject violence en_US
dc.subject women en_US
dc.subject shelter en_US
dc.subject international agreements en_US
dc.subject Cedaw en_US
dc.subject EU community program en_US
dc.subject Municipality Law en_US
dc.title Kadına Yönelik Şiddet Ve Kadın Sığınma Evleri Olgusu tr_TR
dc.title.alternative Violence Against Woman And Woman S Shelter Fact en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3979.pdf
Boyut:
4.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama