Tedarik Zinciri Yönetiminde Elektronik Veri Değişimi Uygulamaları

dc.contributor.advisor Özok, Ahmet Fahri tr_TR
dc.contributor.author Erdoğan, Mustafa tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:45:32Z
dc.date.available 2015-07-01T19:45:32Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Tedarik Zinciri Yönetimi kavramı ve lojistik kavramı, lojistik maliyetleri ve fonksiyonları ve özellikle satınalma, sipariş işleme, envanter yönetimi ve internet ile Tedarik Zinciri Yönetimi ilişkisi üzerinde durulmuştur. Elektronik ticaretin tanımı yapılarak, elektronik ticaretin türleri, avantajları ve tedarik zinciri ile entegrasyonu incelenmiş, elektronik veri değişiminin tanımı yapılarak, elektronik veri değişimi çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, standartları, programları, donanımları, iletişim seçenekleri, maliyetleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilişkisi geniş bir biçimde ele alınmıştır. Türkiye’de mevcut Tedarik Zinciri Yönetimi uygulamaları, internet kullanımı, elektronik ticaret ve Elektronik Veri Değişimi uygulamalarını incelemek üzere anket çalışması düzenlenmiş ve değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, Electronic Data Interchange practices in Supply Chain Management (SCM) have been reviewed. Logistics, supply chain management, logistical costs, and functions and order processing is examined. Electronic commerce is defined and type’s advantages and integration with supply chain of electronic commerce have been given. Electronic Data Interchange (EDI) is defined, and applications, communication options, costs, standards, programs, and hardware of EDI have been given. Also relationship between EDI and supply chain management has been examined. A questionnaire has been prepared to examine and evaluate SCM practices, e-commerce, and Electronic Data Interchange practices. The issues of supply chain management, e-commerce, usage of Internet, and Electronic Data Interchange practices such as usage rate of Internet, EDI, affects to performance of firm’s have been evaluated and the critical factors in EDI projects are defined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6358
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tedarik Zinciri Yönetimi, Elektronik Ticaret, Elektronik Veri Değişimi, İnternet tr_TR
dc.subject Supply Chain Management, Electronic Commerce, Electronic Data Interchange, Internet en_US
dc.title Tedarik Zinciri Yönetiminde Elektronik Veri Değişimi Uygulamaları tr_TR
dc.title.alternative Electronic Data Interchange Practices In Supply Chain Management en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar