Tedarik Zinciri Yönetiminde Elektronik Veri Değişimi Uygulamaları

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Erdoğan, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Tedarik Zinciri Yönetimi kavramı ve lojistik kavramı, lojistik maliyetleri ve fonksiyonları ve özellikle satınalma, sipariş işleme, envanter yönetimi ve internet ile Tedarik Zinciri Yönetimi ilişkisi üzerinde durulmuştur. Elektronik ticaretin tanımı yapılarak, elektronik ticaretin türleri, avantajları ve tedarik zinciri ile entegrasyonu incelenmiş, elektronik veri değişiminin tanımı yapılarak, elektronik veri değişimi çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, standartları, programları, donanımları, iletişim seçenekleri, maliyetleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilişkisi geniş bir biçimde ele alınmıştır. Türkiye’de mevcut Tedarik Zinciri Yönetimi uygulamaları, internet kullanımı, elektronik ticaret ve Elektronik Veri Değişimi uygulamalarını incelemek üzere anket çalışması düzenlenmiş ve değerlendirilmiştir.
In this study, Electronic Data Interchange practices in Supply Chain Management (SCM) have been reviewed. Logistics, supply chain management, logistical costs, and functions and order processing is examined. Electronic commerce is defined and type’s advantages and integration with supply chain of electronic commerce have been given. Electronic Data Interchange (EDI) is defined, and applications, communication options, costs, standards, programs, and hardware of EDI have been given. Also relationship between EDI and supply chain management has been examined. A questionnaire has been prepared to examine and evaluate SCM practices, e-commerce, and Electronic Data Interchange practices. The issues of supply chain management, e-commerce, usage of Internet, and Electronic Data Interchange practices such as usage rate of Internet, EDI, affects to performance of firm’s have been evaluated and the critical factors in EDI projects are defined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Tedarik Zinciri Yönetimi, Elektronik Ticaret, Elektronik Veri Değişimi, İnternet, Supply Chain Management, Electronic Commerce, Electronic Data Interchange, Internet
Alıntı