Türkiye Yapı Malzemesi Sektöründe Yer Alan Firmaların İhracatta Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-06
Yazarlar
Işık, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, Türkiye’de gelişen ve hızla büyüyen yapı malzemesi sektörünün ihracatının durumunu incelemek için yapılmıştır. Türkiye’de yapı malzemesi sektörünün ihracatının dünyaya göre hangi aşamada olduğu, karşılaşılan sorunlar ve eksiklikler ile bunlara dair çözüm önerileri sunularak sektörün ihracatının gelişmesine faydalı olacağına inandığım bir çalışma ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Öncelikle Türkiye’de yapı malzemeleri sektörünün tarihi gelişimi hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra dünyada inşaat ve yapı malzemelerinin ithalatı, ihracatı, gelişen kıtaların durumu ve AB ile Türkiye arasındaki standartların uyumlaştırılması hakkında bilgiler verilmiştir. Bir sonraki bölümde Türkiye’de yapı malzemelerinin ihracatı ve sektörün şuanki durumu hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Bu aşamadan sonra Türkiye’deki yapı malzemesi ihracatı yapan firmaların durumunun incelenmesi için 60 firmaya 27 sorudan oluşan anket çalışması yapılmıştır. En son bölümde ise çalışma sürecinde toplanan tüm veriler incelenerek Spss programı ile durum analizi yapılmıştır. Yapılan analiz doğrultusunda da gelecek için çözüm önerileri sunulmuştur.
This study is made to examine construction materials, which is developing and growing rapidly in Turkey. The condition of construction materials sector is compared to the construction meterials sector in the world and examined by presenting the problems and solutions. I believe it would be useful to the development of the sector s export. First of all, informations are given about the historical development of Turkish construction materials sector. Then, informations are given about building and construction materials export, import, the developing state of the continents in the world and the harmonization of standars between the EU and Turkey. In the next part, some informations about the construction materials export in Turkey and the current state of the sector s have presented. After, In Turkey the status of the firms in export of construction materials consisting of 27 questions survey was conducted to investigate the 60 companies. In the last chapter, the stuation is analysed with spss program using all data collected during the study examined and some suggestions for the future is presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
İnşaat Mühendisliği, Yapı Malzemesi, İhracat, İthalat, civil Engineering, Construction Meterial, Export, Inport
Alıntı