Istıranca Masifinin Kıyıköy Civarındaki Mesozoyik Yaşlı Kayalarının Yapısal Ve Metamorfik Evrimi

dc.contributor.advisor Natalın, Boris tr_TR
dc.contributor.author Gün, Erkan tr_TR
dc.contributor.department Katı Yer Bilimleri tr_TR
dc.contributor.department Solid Earth Sciences en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-19T12:11:32Z
dc.date.available 2017-01-19T12:11:32Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2009 en_US
dc.description.abstract Istranca Masifinin Türkiye sınırları içerisinde yer alan kısımlarında, masifin stratigrafisi, yapısal evrimi ve deformasyon evreleri hakkında yeterli detay çalışma bulunmamaktadır. Var olan çalışmalar da ancak belirli bölgelerle sınırlıdır. Bu nedenle Istranca masifinin daha önce detaylı jeolojik araştırma yapılmamış Kırklareli ilinin Kıyıköy beldesi civarı bu tez için çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışma alanında Paleozoyik yaşlı birimler, Mesozoyik yaşlı metasedimenter birimler ile Eosen ve Neojen yaşlı örtü birimleri bulunmaktadır. Bu birimlerin stratigrafik özellikleri ile aralarındaki stratigrafik ve yapısal ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Arazi çalışmalarında bölgenin yapısal evrimini ortaya koymak için tabaka, foliasyon, lineasyon, kıvrım, fay gibi yapılar ölçülerek elde edilen veriler ışığında beş farklı deformasyon evresi saptanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract There are not enough detailed researches in the Turkish part of Strandja Massif about its stratigraphy, structural evolution and the deformation episodes. Existing researches are limited only in specific areas. Because of that it is decided to work for this thesis in Kırklareli ? Kıyıköy region where do not have any detailed geological researches. Paleozoic units, Mesozoic metasedimentary units, Eosene and Neogene cover units are present in the research area. Stratigraphic features of these units are determined by field and laboratory works. Moreover stratigraphic and structural relationships between these units are also discovered. Beddings, foliations, lineations, folds, faults etc. are measured to understand the structural evolution of the region and as a result five different deformation episodes are determined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12690
dc.publisher Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Eurasia Institute of Earth Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Foliasyonlar tr_TR
dc.subject Istranca masifi tr_TR
dc.subject Jeolojik yapı tr_TR
dc.subject Jeolojik özellikler tr_TR
dc.subject Kırklareli-Kıyıköy tr_TR
dc.subject Mesozoyik tr_TR
dc.subject Metamorfitler tr_TR
dc.subject Metamorfizma tr_TR
dc.subject Milonit tr_TR
dc.subject Paleotektonik tr_TR
dc.subject Paleozoyik tr_TR
dc.subject Stratigrafi tr_TR
dc.subject Tektonik tr_TR
dc.subject Tektonik analiz tr_TR
dc.subject Yapısal jeoloji tr_TR
dc.subject Çökeller tr_TR
dc.subject Çökeltme tr_TR
dc.subject Foliations en_US
dc.subject Istranca massive en_US
dc.subject Geological structure en_US
dc.subject Geological properties en_US
dc.subject Kırklareli-Kıyıköy en_US
dc.subject Mesozoic en_US
dc.subject Metamorphites en_US
dc.subject Metamorphism en_US
dc.subject Mylonite en_US
dc.subject Paleotectonic en_US
dc.subject Paleozoic en_US
dc.subject Stratigraphy en_US
dc.subject Tectonics en_US
dc.subject Tectonic analysis en_US
dc.subject Structural geology en_US
dc.subject Sediments en_US
dc.subject Sedimentation en_US
dc.title Istıranca Masifinin Kıyıköy Civarındaki Mesozoyik Yaşlı Kayalarının Yapısal Ve Metamorfik Evrimi tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
601051001.pdf
Boyut:
6.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama