AYBE- Katı Yer Bilimleri Lisansüstü Programı

Bu topluluk için Kalıcı Uri

Çalışma Konuları: • Paleo-Tektonik / Paleotectonics • Neo-Tektonik / Neotectonics • Bölgesel Jeoloji / Regional Geology • Metamorfik Petroloji / Metamorphic Petrology • Tetis Jeolojisi / Geology of Tethys • Morfotektonik / Morphotectonics • Volkanoloji / Volcanology • Sedimantoloji / Sedimantology • Deniz Jeolojisi / Marine Geology • Magmatik Petroloji / Magmatic Petrology • Yapısal Jeoloji / Structural Geology • Paleontoloji / Paleontology • Stratigrafi /Stratigraphy • Kuvaterner Jeolojisi / Quaternary Geology • Topics in Micropaleontology

Gözat

Bu topluluğun koleksiyonları

Şimdi gösteriliyor 1 - 2 / 2