3 Ağustos 1993, 22 Kasım 1995 Ve 22 Ocak 1997 Depremlerinin Kaynak Parametrelerinin Çözümleri

dc.contributor.advisor Taymaz, Tuncay tr_TR
dc.contributor.author Çalışkan, Canan tr_TR
dc.contributor.department Jeofizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geophysical Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T13:05:28Z
dc.date.available 2015-05-18T13:05:28Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Ölü Deniz fay zonunun sismotektoniği ve üzerinde meydana gelen üç depremin (03.08.1993; t0= 12:43:04.80; MW= 6.1-22.11.1995; t0= 04:15:11.60; MW= 7.2-22.01.1997; t0= 17:57:22.10; MW= 5.7) fay düzlemi çözümleri McCaffrey and Abers (1988) tarafından Nábĕlek (1984) telesismik dalga şekli modelleme algoritmasının bir versiyonu olarak uyarladıkları MT5 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Aynı zamanda depremler için bulunan fay düzlemi mekanizmaları ile bölgenin sismotektoniği ilişkilendirilmiştir. Buna göre, 3 Ağustos 1993 Akaba Körfezi depreminin normal faylanma gösterdiği, 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi depreminin normal faylanma bileşenine sahip sol yönlü doğrultu atımlı faylanma gösterdiği ve 22 Ocak 1997 Hatay depreminin doğrultu atım bileşeni içeren normal faylanma gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuçları önceki çalışmalarla karşılaştırdığımızda bulunan çözümlerin daha duyarlı olduğu görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the fault plane solutions of the 03.08.1993 (Gulf of Aqaba, t0= 12:43:04.80, MW= 6.1) the 22.11.1995 (Gulf of Aqaba, t0= 04:15:11.60, MW= 7.2) the 22.01.1997 (Hatay, t0= 17:57:22.10) earthquakes were analysied using MT5 package McCaffrey and Abers’ (1988) version of Nábĕlek’s (1984) teleseismic waveform modeling algorithm. At the same time, after finding fault plane mechanisms of the earthquakes began with the seismotectonic features of the region. Fault plane solution of the earthquake August 3, 1993 Gulf of Aqaba shows normal faulting mechanism, the earthquake of November 22, 1995 Gulf of Aqaba shows left-lateral strike-slip faulting with a significant normal faulting component and the earthquake of January 22, 1997 Hatay shows normal faulting with a significant strike-slip component. The comparison of the results with the studies at the past, it is clearly to be seen that finding solutions from this study are so sensitive. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2131
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ölü Deniz fay zonu tr_TR
dc.subject deprem tr_TR
dc.subject kaynak parametresi çözümleri tr_TR
dc.subject Dead Sea fault zone en_US
dc.subject earthquake en_US
dc.subject source parameters solutions en_US
dc.title 3 Ağustos 1993, 22 Kasım 1995 Ve 22 Ocak 1997 Depremlerinin Kaynak Parametrelerinin Çözümleri tr_TR
dc.title.alternative Source Parameters Solutions Of The 03.08.1993, 22.11.1995 And 22.01.1997 Earthquakes en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1775.pdf
Boyut:
15.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama